Instalacja i uruchamianie programu ABBYY FineReader

Instalowanie programu ABBYY FineReader na jednym komputerze

  1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe znajdujący się na dysku instalacyjnym lub innym nośniku.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

Wdrażanie programu ABBYY FineReader 14 w sieci LAN

Program ABBYY FineReader może być instalowany i używany w sieci lokalnej*. Automatyczny proces instalacji przyspiesza i ułatwia instalację programu ABBYY FineReader w sieci lokalnej, ponieważ uwalnia od konieczności instalowania programu na każdej stacji oddzielnie.

Proces instalacji składa się z dwóch etapów. Najpierw program jest instalowany na serwerze. Następnie można go zainstalować z serwera na stacjach roboczych przy użyciu jednej z czterech poniższych metod:

  • Korzystając z usługi Active Directory
  • Korzystając z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Za pomocą wiersza poleceń
  • Ręcznie w trybie interaktywnym

Więcej informacji na temat instalowania programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych, obsługi Menedżera licencji oraz pracy z programem w sieci lokalnej znajduje się w Podręczniku administratora systemu.

Pobierz Podręcznik administratora systemu

Uruchamianie programu ABBYY FineReader

Aby uruchomić program ABBYY FineReader 14:

  • Kliknij przycisk "Start" w systemie Windows, a następnie kliknij Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 14 (w Windows 10 kliknij przycisk "Start" > Wszystkie aplikacje i kliknij ABBYY FineReader 14).
  • Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik dokumentu w Eksploratorze Windows (musi być w jednym z obsługiwanych formatów) i kliknij opcję Edytuj w ABBYY FineReader 14 lub Konwertuj przy użyciu ABBYY FineReader 14 na następnie wybierz jedno z poleceń konwersji.

* Funkcja niedostępna w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader 14. Zobacz również: Strona programu FineReader w witrynie ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) zawiera listę wersji z wykazem wspieranych przez nie funkcji.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.