Przetwarzanie dużej liczby dokumentów o podobnym układzie

W przypadku przetwarzania większej liczby dokumentów o tym samym układzie — jak np. kwestionariusze lub formularze — analizowanie układu każdej strony zajmuje zdecydowanie zbyt wiele czasu. Aby oszczędzić czas, można przeanalizować tylko jeden dokument ze zbioru podobnych dokumentów i zapisać wykryte obszary w postaci szablonu. Następnie można użyć tego szablonu w przypadku innych dokumentów zbioru.

Aby utworzyć szablon obszaru:

  1. Otwórz obraz i pozwól na wykonanie automatycznej analizy układu przez program lub narysuj obszary ręcznie.
  2. W menu Obszar kliknij polecenie Zapisz szablon obszaru…. W otwartym oknie dialogowym zapisu wpisz nazwę szablonu i kliknij przycisk Zapisz.

Ważne! Aby móc skorzystać z szablonu obszaru, należy zeskanować wszystkie dokumenty zestawu przy użyciu tej samej rozdzielczości.

Stosowanie szablonu obszaru:

  1. W oknie Strony wybierz strony, dla których chcesz zastosować szablon obszaru.
  2. W menu Obszar kliknij polecenie Ładuj szablon obszaru….
  3. W oknie dialogowym Otwórz szablon obszaru wybierz odpowiedni szablon obszaru (pliki szablonów obszaru mają rozszerzenie *.blk).
  4. W tym samym oknie dialogowym obok pozycji Zastosuj do wybierz polecenie Wybrane strony, aby zastosować szablon do zaznaczonych stron.

Uwaga: aby zastosować szablon do wszystkich stron w bieżącym dokumencie programu ABBYY FineReader, wybierz opcję Wszystkie strony.

  1. Kliknij przycisk Otwórz.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.