Zapisywanie wyników w zasobach usługi Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie rozpoznanego tekstu w zasobach sieciowych — w witrynach, bibliotekach internetowych itd.

Aby zapisać rozpoznany tekst w zasobach usługi Microsoft SharePoint:

  1. Kliknij pozycję w menu albo przycisk na pasku narzędzi zapisujący dokument w wybranym formacie.
  2. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, określ nazwę pliku oraz adres folderu sieciowego, w którym ma zostać zapisany.

Podpowiedź: Kliknij opcję Opcje formatu…, aby zmienić ustawienia zapisu pliku.

  1. Jeśli plik zawiera wiele stron, wybierz opcje zapisu z listy Opcje pliku.
  2. Aby zapisany dokument został otwarty, wybierz opcję Otwórz dokument po zapisie.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ważne!

  • Jeśli adres folderu sieciowego został skopiowany z przeglądarki, powinien wyglądać tak: http://Server/share. Poprawny adres można otrzymać klikając prawym przyciskiem myszy wybrany folder i z menu skrótów wybierając pozycję Skopiuj adres....
  • Adres folderu sieciowego można też skopiować z Eksploratora Windows. W takim przypadku adres powinien wyglądać tak: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.