Zapisywanie tabel

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie tabel w formatach XLS, XLSX oraz CSV.

XLS i XLSX

Aby zapisać tekst w formacie XLS lub XLSX:

 • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako skoroszyt Microsoft Excelv lub Zapisz jako skoroszyt Microsoft Excel 97-2003…. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać opcję Skoroszyt programu Microsoft Excel 97-2003.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź do karty Zapisywanie, a następnie kliknij kartę XLSX.

Dostępne są następujące opcje:

Układ dokumentu

Wybierz jedną z opcji z tej listy rozwijanej, kierując się planowanym sposobem używania dokumentu:

 1. Tekst sformatowany

Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnego położenia obiektów i odstępów między wierszami. Powstanie ciągły tekst wyrównany do lewej (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej).

Uwaga: opcja ta spowoduje, że tekst pionowy zostanie napisany poziomo.

 1. Zwykły tekst

Nie zachowuje formatowania tekstu.

Ustawienia tekstu

 • Ignoruj tekst poza tabelami

Korzystając z tej opcji, można zapisać wyłącznie tabele i pominąć pozostałą zawartość dokumentu.

 • Konwertuj wartości numeryczne na typ liczbowy

Wybór tej opcji powoduje konwersję liczb na format „Liczby” w pliku XLS. Przy tym formacie program Microsoft Excel może wykonywać działania arytmetyczne w komórkach.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

 • Utwórz osobny arkusz dla każdej strony (tylko XSLX)

Wybierz tę opcję, aby zapisać każdą stronę z dokumentu źródłowego jako osobny arkusz.

Ustawienia grafiki

Można zapisywać grafiki w dokumentach XLSX. Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej w grupie Ustawienia grafiki.

Podpowiedź:

 • Jeśli chcesz określić szerszy zakres parametrów jakości obrazu, wybierz opcję Niestandardowa… i zmień ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika.
 • Jeśli nie chcesz zachować grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy (tylko XLSX).

CSV

Aby zapisać tekst w formacie CSV:

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Dokument CSV. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie CSV. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij polecenie Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź do karty Zapisywanie, a następnie kliknij kartę CSV.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Ustawienia tekstu

 • Ignoruj tekst poza tabelami

Korzystając z tej opcji, można zapisać wyłącznie tabele i pominąć pozostałą zawartość dokumentu.

 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako separator strony

Wybór tej opcji powoduje zapisanie oryginalnego układu stron.

 • Separator pól

Korzystając z tej opcji, można wybrać znak, który będzie oddzielał kolumny danych w pliku CSV.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w obszarze Kodowanie.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.