Opcje OCR

Wybranie odpowiednich opcji OCR jest ważne, gdy chce się szybko uzyskać dokładne wyniki. Podejmując decyzję, których użyć opcji, należy rozważyć nie tylko typ i złożoność dokumentu, ale również docelowe zastosowanie wyników.  Dostępne są następujące grupy opcji:

Opcje OCR znajdują się na karcie Rozpoznane w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Ważne! Program ABBYY FineReader automatycznie rozpoznaje strony dodane do dokumentu FineReader. Do rozpoznawania zostaną użyte aktualnie wybrane ustawienia. Można wyłączyć automatyczne analizowanie i rozpoznawanie nowych obrazów na karcie Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Uwaga: Jeśli opcje OCR zostaną zmienione po rozpoznaniu dokumentu, należy ponownie uruchomić proces OCR, aby rozpoznać dokument z nowymi opcjami.

Tryb odczytu

W programie ABBYY FineReader 12 dostępne są dwa tryby rozpoznawania:

  • Dokładne czytanie

W tym trybie program ABBYY FineReader analizuje i rozpoznaje zarówno proste dokumenty, jak i dokumenty o skomplikowanych układach stron, w szczególności dokumenty z kolorowym tłem oraz dokumenty zawierające złożone tabele (z białymi liniami oddzielającymi i zawierające kolorowe komórki).

Uwaga: W porównaniu z trybem szybkiego rozpoznawania, praca w trybie dokładnym zajmuje więcej czasu, ale zapewnia lepszą jakość rozpoznawania.

  • Szybkie czytanie

Ten tryb jest zalecany do przetwarzania dużej ilości dokumentów z prostym układem stron i dobrą jakością obrazu.

Wykrywanie elementów strukturalnych

Wybierz elementy strukturalne, które chcesz wykryć za pomocą programu: nagłówki i stopki, przypisy, spisy treści oraz listy. Wybrane elementy będą interaktywne po zapisaniu dokumentu.

Douczanie

Rozpoznawanie z douczaniem stosuje się do rozpoznawania następujących typów tekstu:

  • zawierające elementy dekoracyjne,
  • zawierające symbole specjalne (np. rzadko używane symbole matematyczne),
  • zawierające duże ilości tekstu z obrazów o niskiej jakości (powyżej 100 stron).

Opcja Rozpoznaj z douczaniem jest domyślnie wyłączona. Należy ją włączyć, aby douczyć program ABBYY FineReader podczas rozpoznawania tekstu.

Do rozpoznawania można używać wbudowanych i niestandardowych wzorców. Zaznacz jedną z opcji w obszarze Douczanie, aby wybrać, które wzorce mają być używane.

Wzorce i języki użytkownika

Można zapisać ustawienia wzorców i językowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Co to jest dokument programu FineReader?”.

Czcionki

W tym obszarze można wybrać czcionki do zapisania rozpoznanego tekstu.

  • Wybieranie czcionek:
    1. Kliknij przycisk Czcionki….
    2. Wybierz wymagane czcionki i kliknij przycisk OK.

Kody kreskowe

Jeśli dokument zawiera kody kreskowe, które użytkownik chciałby zamienić w ciągi liter i cyfr, zamiast zapisywać je jako obrazy, należy wybrać opcję Szukaj kodów kreskowych. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.