Okno główne

Po uruchomieniu programu ABBYY FineReader otwiera się jego okno główne. Jednocześnie wyświetlane jest okno Zadanie, w którym można uruchomić wbudowane i niestandardowe zadania automatyczne.

W oknie głównym wyświetlany jest aktualnie otwarty dokument programu ABBYY FineReader. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Co to jest dokument programu FineReader?”.

  • W oknie Strony można przeglądać strony bieżącego dokumentu programu FineReader. Są dwa tryby widoku stron: miniatury (małe obrazy) i szczegóły (lista stron dokumentu i ich właściwości). Do przełączania się między tymi trybami można użyć menu skrótów tego okna, menu Widok oraz polecenia Narzędzia > Opcje… > Widok.
  • W oknie Obraz wyświetlany jest obraz bieżącej strony. Można w nim edytować obszary obrazu, obrazy stron oraz właściwości tekstu.
  • W oknie Tekst wyświetlany jest rozpoznany tekst. Można w nim sprawdzić pisownię i edytować tekst.
  • W oknie Powiększenie wyświetlany jest powiększony obraz wiersza lub aktualnie edytowanego obszaru. Podczas gdy w oknie Obraz jest wyświetlany ogólny widok strony, w oknie Powiększenie można dokładniej obejrzeć obraz, aby móc dostosować typ i położenie obszaru oraz porównać znaki budzące wątpliwości z ich powiększonym widokiem. Skalę obrazu można zmienić w dolnej części okna Powiększenie w sekcji .

Podpowiedź: obrazy w oknach Obraz i Powiększenie można przenosić za pomocą myszy przy wciśniętej spacji.

Przełączanie okien

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby przejść z jednego okna do innego.
  • Naciśnij klawisze Alt+1, aby aktywować okno Strony.
  • Naciśnij klawisze Alt+2, aby aktywować okno Obraz.
  • Naciśnij klawisze Alt+3, aby aktywować okno Tekst.

Więcej skrótów klawiaturowych opisano w części „Skróty klawiaturowe”.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.