Illustraties invoegen en bewerken

Met de PDF-editor kunt u illustraties in elk type PDF-document invoegen.

  1. Klik op de knop op de PDF-gereedschappen- werkbalk.
  2. Selecteer een illustratie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Openen- .
  3. Verplaats de illustratie naar de gewenste locatie op de pagina.

U kunt illustraties verplaatsen, draaien, verwijderen en vergroten/verkleinen. Als u een illustratie verplaatst, kan het op andere objecten op de pagina terechtkomen. Als u de illustratie naar de voorgrond wilt verplaatsen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Afbeelding naar voorgrond brengen .

Een illustratie verwijderen:

  • Om een illustratie in een normaal PDF-document te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Verwijderen in het snelmenu.
  • U kunt een deel van de documentafbeelding verwijderen met alle bijbehorende onderdelen, inclusief illustraties. Om dit te doen, klikt u op het gereedschap in de PDF-gereedschappen- werkbalk en selecteert u het gebied dat u wilt verwijderen .

Het Wissen- gereedschap verwijdert illustraties en tekst, waarbij de lege ruimte automatisch wordt opgevuld met de juiste achtergrondkleur.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.