Als er een ongeldig lettertype wordt gebruikt of sommige tekens worden vervangen door ? of □

Als u ? of □ ziet in plaats van letters in het tekst- venster, controleer dan of de lettertypen die zijn geselecteerd om de herkende tekst weer te geven alle tekens bevatten die in uw tekst worden gebruikt.

Zie ook: Vereiste lettertypen.

U kunt het lettertype van een herkende tekst wijzigen zonder het OCR-proces opnieuw uit te voeren.

U kunt het lettertype in een klein document als volgt wijzigen:

  1. Selecteer een tekstfragment waarbij bepaalde tekens een onjuist lettertype bevatten.
  2. Rechtsklik op de selectie en klik op Eigenschappen in het contextmenu.
  3. Selecteer het gewenste lettertype in de Lettertype vervolgkeuzelijst in het Teksteigenschappen deelvenster. Het lettertype in het geselecteerde tekstfragment wijzigt dienovereenkomstig.

U kunt het lettertype in een groot document als volgt wijzigen waarbij stijlen worden gebruikt:

  1. Klik op Gereedschappen > Stijleneditor....
  2. In het Stijleneditor dialoogvenster selecteert u de stijl die u wilt bewerken en wijzigt u het lettertype.
  3. Klik op OK. Het lettertype in alle tekstfragmenten met deze stijl wordt dienovereenkomstig aangepast.

Als een OCR-project op een andere computer werd herkend of bewerkt wordt de tekst in het document op uw computer mogelijk niet correct weergegeven. Als dat het geval is, moet u ervoor zorgen dat alle lettertypen die in dit OCR-project worden gebruikt zijn geïnstalleerd op uw computer.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.