Panely nástrojů

V hlavním okně je několik panelů nástrojů. Tlačítka panelů nástrojů umožňují snadný přístup k příkazům programu. Stejné příkazy lze provádět z nabídky programu nebo prostřednictvím klávesových zkratek.

Hlavní panel nástrojů má danou sadu tlačítek pro všechny základní úkony: otevírání dokumentu, skenování stránky, otevírání obrazu, rozpoznávání stránek, ukládání výsledků atd.

Panel rychlého přístupu  lze upravit přidáním speciálních tlačítek pro téměř jakýkoli příkaz hlavní nabídky. Ve výchozím nastavení není tento panel zobrazen. Chcete-li ho zobrazit, klikněte na možnost Zobrazit > Panely nástrojů > Panel rychlého přístupu. Můžete také kliknout kdekoli na hlavním panelu nástrojů a poté kliknout na položku Panel rychlého přístupu.

V oknech Stránky, Obrázek a Text jsou panely nástrojů umístěny nalevo a nahoře. Tlačítka v panelu nástrojů v okně Stránky nelze měnit. Panely nástrojů v oknech Obrázek a Text jsou plně přizpůsobitelné.

Přidávání nebo odstraňování tlačítek panelu nástrojů:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Přizpůsobit… a otevře se dialogové okno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky.
  2. Klikněte na kartu Panely nástrojů a zvolte kategorii v poli Kategorie.

Poznámka: Je-li zvolena nová kategorie, změní se příkazy seznamu Příkazy podle sady příkazů hlavní nabídky.

  1. V poli Panel nástrojů zvolte panel nástrojů, na který chcete přidat příkaz nebo z něj příkaz odstranit.
  2. Zvolte příkaz v položce Příkazy a klikněte na >> nebo <<, čímž se provede přidání nebo odstranění příkazu.
  3. Změny uložíte kliknutím na tlačítko OK.
  4. Pro návrat Panelu rychlého přístupu do výchozího zobrazení klikněte na tlačítko Obnovit vše.

V okně Upozornění se zobrazují chyby a varovné zprávy, které se objevují během chodu programu.

Chcete-li zobrazit okno Upozornění klikněte na Zobrazit > Zobrazit okno Upozornění.

Upozornění a chyby jsou zobrazovány pro stránku, která je aktuálně zvolena v okně Stránky, K posouvání mezi upozorněními a chybami použijte tlačítka   / .

Viz také:

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.