Parametrar i kommandotolken för jämförelse av dokument

Download

För att jämföra två versioner av ett dokument i ABBYY Jämför dokument, ange följande kommandon:

Comparator.exe/compare<ImageSourceCommands><ComparisonCommands>

Comparator.exe/compare Comparator.exe står för sökvägen till Comparator.exe-filen i programinstallationsfoldern.
<ImageSourceCommands> - dokument som ska jämföras /file1:File_1 /file2:File_2

File_n är sökvägen till dokumentet.


Om den kompletta sökvägen innehåller blanksteg ska dessa placeras inom citationstecken.

<ComparisonCommands> - jämförelseinställningar /lang:LangName

LangName är dokumentets språk.


Om LangName inte är angivet så kommer det senast använda språket att användas. Du kan ange flera tolkningsspråk genom att avgränsa dem med blanksteg.


För att se en lista över de tolkningsspråk som stöds i kommandotolken, se LangName-parametervärden för kommandotolken.

Fler alternativ:

/recMode:RecognitionMode

PDF-tolkningsläge. Ersätt RecognitionMode med något av följande:

  • UseOnlyPdfText - använder endast text från PDF-filen. Detta läge är aktiverat som standard (när /recMode:RecognitionMode-alternativet inte är angivet);
  • AutoChoose - väljer automatiskt om OCR eller PDF-text ska användas;
  • UseOnlyOCR - använder OCR.

För mer information om dokumenthanteringslägen, se Förbättra jämförelseresultaten.

Fler alternativ:

/options:OptionsList

Ersätt OptionsList med något av följande (avgränsade med komma):

  • NoheadersFooters - söker inte i sidhuvud eller sidfot (programmet söker som standard i sidhuvud och sidfot);
  • IgnorePunctDiff - ignorerar skillnader i interpunktion (programmet söker som standard efter interpunktionsfel);
  • IgnoreOneLetterDiff - ignorerar skillnader på en bokstav (programmet söker efter stavningsfel som standard);
  • UngroupDiff - grupperar inte hittade skillnader, inklusive brödtext, sidhuvud och sidfot (programmet grupperar skillnader som standard).

Exempelkommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Ovanstående kommando kommer att starta en jämförelse av två franskspråkiga dokument som heter Document1.pdf och Document2.pdf och det kommer automatiskt att avgöra om OCR eller dokumentets text ska användas. ABBYY Jämför dokument kommer att ignorera skillnader i skiljetecken och kommer inte att gruppera de skillnader som hittas.

För att få veta mer om hur man automatiskt sparar jämförelseresultat, se Använd kommandotolken för att spara jämförelseresultat vid programstart.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.