Så sparar man OCR-resultat

OCR-resultat kan sparas till fil, skickas till andra applikationer eller PDF-redigeraren, kopieras till urklippeeller e-postas. Du kan också skicka OCR-resultat till Kindle.com där de kan konverteras till Kindle-format så att de kan laddas ner på din Kindle-enhet. Du kan antingen spara hela dokumentet eller enbart utvalda sidor.

Var noga med att välja rätt alternativ för att spara innan du klickar på Spara.

Så sparar man tolkad text:

 1. I huvudverktygsfältet, klicka på pilen bredvid Spara-knappen och välj ett läge för att spara dokumentet och vilka sidobjekt som ska bevaras.

  Tillgängliga format listas under varje läge.
  Det finns fem olika format:
  • Exakt kopia ger ett dokument vars formatering motsvarar originalet. Rekommenderas för dokument med komplex formatering, t ex kampanjhäften. Observera dock att detta alternativ begränsar möjligheten att ändra text och format på utdatadokumentet.
  • Redigerbar kopia ger ett dokument vars formatering kan skilja sig något från originalet. Dokument som skapas i detta läge är enkla att redigera.
  • Formaterad text bibehåller fonter, fontstorlekar och styckesindelning, men inte objektens exakta placering eller avstånd på sidan. Texten som produceras blir vänsterjusterad (texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras).
   Vertikal text kommer att ändras till horisontell i detta läge.
  • Enkel text bevarar inte textformateringen.
  • Flexibel layout producerar ett HTML-dokument med objekten placerade så likt originalet som är tekniskt möjligt.
 2. I Formatinställningar fliken i Alternativ dialogrutan, välj önskade sparalternativ och klicka på OK.
 3. I huvudverktygsfältet, klicka på pilen till höger om Spara-knappen och välj rätt alternativ, eller använd kommandona i Fil menyn.

I ABBYY FineReader kan du spara sidor som bilder. Se även: Så sparar man bilder.

Program som stöds:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 och senare)

Kontrollera att du har de senaste tillgängliga uppdateringarna installerade för dina applikationer för att få så bra kompatibilitet mellan dem och ABBYY FineReader som möjligt.

Se även: :

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.