Spara i PDF

I ABBYY FineReader kan du spara hela PDF-dokument eller valda sidor. Det finns olika alternativ för att spara.

  • För att spara ett PDF-dokument som låter användare välja, kopiera och redigera dess innehåll, klicka på Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Sökbart PDF-dokument. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Spara som sökbart PDF-dokument....
    Dokumentet kommer att sparas som sökbar PDF. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.
  • För att spara PDF-dokument där användare inte kommer kunna välja, kopiera och redigera innehåll, klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj PDF-bilddokument. I annat fall kan du klicka påFil > Spara som Spara som PDF-bilddokument....

Dokumentet kommer att sparas som bildbaserad PDF. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Sökbart PDF-dokument (eller PDF-bilddokument).

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > PDF fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.