Nyheter i ABBYY FineReader

Förbättrad OCR-hastighet- och kvalitet

 • Dokumenten behandlas nu snabbare och text tolkas ännu mer noggrant.
 • En större andel av originalformateringen behålls eftersom programmet nu upptäcker grafer och diagram med större precision.
 • Nya OCR-språk: matematiska symboler (används för att känna igen enkla formler på en enda rad) och engelska transkriptionssymboler.

Så skapar och konverterar man PDF-filer

 • Förbättrad konvertering av PDF-filer med textlager: om möjligt kommer programmet att använda det ursprungliga textlagret.
 • ABBYY FineReader kan nu skapa PDF-filer från Office-dokument, som t.ex. *.docx, *.xlsx, *.rtf etc., och kombinera flera filer till en enda PDF-fil.

Så arbetar man med PDF-filer

Programmet har nu ett kraftfullt verktyg för att jobba med PDF-filer, vilket gör det möjligt att:

 • Redigera olika typer av PDF-filer (även de som bara innehåller inskanningar) utan att behöva tolka eller konvertera hela dokumentet.
 • Visa PDF-filer, sök i PDF-filer och markera textfragment.
 • Lägg till kommentar och anteckningar i PDF-filer och svara på andras kommentarer.
 • Fyll i och spara PDF-formulär.
 • Visa och redigera metadata.
 • Hitta och ta bort känsliga uppgifter i dokumentets brödtext, kommentarer, bokmärken och metadata.
 • Lägg till Bates-nummer i dina dokument.
 • Signera dina dokument med en digital signatur.

Så jämför man dokument

 • Det går nu att jämföra två versioner av samma dokument. De behöver inte vara av samma format. Det går t ex att jämföra en textversion och en bild; ett PDF-dokument och en inskanning osv.

Gruppbehandling av PDF-filer

 • Skapa PDF-filer från filer i olika format.
 • Gruppbehandla PDF-filer: skapa PDF/A-kompatibla PDF-filer, minska dokumentstorleken, förbättra kvaliteten på dokumentfiler, lösenordsskydda PDF-filer lösenord och ta bort känsliga uppgifter permanent.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla användare som har bidragit med feedback och hjälpt oss förbättra programmet. Vi hoppas att den nya kombinationen av en kraftfull OCR-motor och PDF-funktionaliteten kommer göra ABBYY FineReader ännu mer användbar för er.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.