Arbeta med sidor

PDF-redigeraren låter dig redigera eller lägga till sidor i ett PDF-dokument, ändra deras ordning och infoga tomma sidor.

Lägga till sidor från en fil...

Lägga till skannade sidor...

Infoga tomma sidor...

Ändra sidordning...

Placerar sidorna...

Rotera sidor...

Beskär sidor...

Radera sidor...

Skapa ett PDF-dokumen från valda sidor...

Alternativen för bildbehandling

PDF-redigeraren erbjuder flera alternativ för bildbehandling för att förbättra bildkvalitén och OCR.

Du kan ange alternativ för bildbehandling när du skannar pappersdokument eller när du skapar PDF-dokument från bildfiler.

 • Bildkvalitet Bildkvaliteten och filstorleken avgörs av värdet du väljer från rullgardinslistan i alternativkategorin Bildkvalitet:
  • Bästa kvalitet
   Välj det här objektet för att bevara kvaliteten på sidbilder och bilder. Källbildens ursprungliga upplösning bevaras.
  • Balanserat
   Välj detta alternativ för att minska storleken på PDF-filen samtidigt som kvaliteten på bilderna eller sidbilden hålls på en rimlig nivå.
  • Kompakt storlek
   Välj detta alternativ om du vill få en PDF-fil med liten storlek. Detta kan påverka sidbilder och bilder negativt.
  • Anpassad...
   Välj detta alternativ om du vill ange anpassade alternativ för att spara sidbilder och bilder. I dialogrutan som öppnas anger du de önskade alternativen för att spara och klickar på OK.
 • Tolka text i bilder Välj detta alternativ om du vill lägga till ett textlager i dokumentet.

Du får ett sökbart PDF-dokument som ser ut nästan exakt som originalet.

 • Använd MRC-kompression (ange OCR-språk nedan) Välj detta alternativ om du vill tillämpa algoritmen för MRC-komprimering på tolkade sidor. MRC-komprimering minskar storleken på utdatafilen medan sidbildernas visuella kvalitet bevaras.
 • Tillämpa ABBYY PreciseScan för att släta ut tecken på bild Välj det här alternativet om du vill tillämpa ABBYY PreciseScan-tekniken. ABBYY PreciseScan gör tecknen i ett dokument mjukare så att de inte blir pixlade när du zoomar in.
 • OCR-språk Se till att du väljer rätt OCR-språk. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.