HTML-inställningar

Följande inställningar är tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj lämpliga inställningar beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.

 • Flexibel layout
  Bevarar formateringen från originalet. Det resulterande HTML-dokumentet kan redigeras enkelt.
 • Formaterad text
  Bevarar typsnitt, typsnittsstorlekar, typsnittsstilar och paragrafer, men inte det exakta radavståndet eller objektens exakta placering på sidan. Texten som skapas kommer vara vänsterjusterad. Texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras.
  Vertikala texter kommer bli horisontella.
 • Enkel text
  Bevarar inte formateringen.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder kan vara mycket stora. Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i Behåll bilder.

Tips. För att ändra inställningarna för att spara bilder, klicka på Anpassad.... Välj i alternativkategorin Anpassade inställningar och klicka på OK.

Textinställningar

 • Behåll radbrytningar
  Bevarar textradernas ursprungliga arrangemang. Om detta alternativ är avaktiverat kommer utdatadokumentet ha en enda rad som innehåller all texten.
 • Behåll text- och bakgrundsfärger
  Välj detta alternativ för att bevara typsnitts och bakgrundsfärg.
 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bevarar sidhuvuden och sidfötter i utdatadokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader detekterar kodsidan automatiskt. För att ändra kodsidan väljer du den önskade kodsidan från rullgardinslistan under Kodning.

Inställningar för böcker

Om du konverterar en fysisk bok till HTML ska du aktivera alternativet Generera en innehållstabell och använd den för att dela upp boken i filer. Boken kan delas in i kapitel på ett av följande sätt:

 • Skapa filer automatiskt baserat på rubriker
  ABBYY FineReader 14 kommer automatiskt dela in dokumentet i ungefär lika stora delar, spara dem som separata HTML-filer och återskapa länkar till dem i innehållsförteckningen.
 • Skapa filer baserat på nivå 1-rubriker
  ABBYY FineReader 14 kommer automatiskt dela in dokumentet i separata HTML-filer med hjälp av rubriker på högsta nivån.
 • Skapa filer baserat på nivå 2-rubriker
  ABBYY FineReader 14 kommer automatiskt dela in dokumentet i separata HTML-filer med hjälp av rubrikerna på högsta nivån och rubrikerna på följande nivå.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.