Infoga och redigera text

PDF-redigeraren låter dig redigera text i alla typer av PDF-dokument, inklusive sådana som endast innehåller skanningar. PDF-redigeraren låter dig korrigera skrivfel, lägga till ny text och redigera formateringen på separata textrader.

Redigering av text i PDF-dokument som skapades i andra applikationer

För att redigera text i ett PDF-dokument:

 1. Klicka på i verktygsfältet PDF-verktyg och vänta i flera sekunder medan programmet förbereder dokumentet för redigering.

  Verktygsfältet Text visas ovanför dokumentet.
 2. Placera pekaren i texten du vill redigera och gör de önskade förändringarna med verktygen på verktygsfältet Text.

  Programmet väljer automatiskt typsnitt som är så snarlikt det i originaldokumentet som möjligt.
 3. Klicka var som helst utanför textraden för att sluta redigera den.
 4. För att avsluta textredigeringsläget klickar du på knappen igen.
 5. Spara dokumentet.

Redigera skannade dokument

En del PDF-dokument är helt bildbaserade, d.v.s. de innehåller inte ett textlager. Se även: Typer av PDF-dokument.

ABBYY FineReader låter dig redigera text i PDF-dokument även om de inte innehåller ett textlager. När du öppnar sådana dokument skapar programmet ett tillfälligt textlager så att dokumentet blir redigerbart. Alla redigeringar du gör (t.ex. rättar skrivfel) överförs sedan till dokumentbilden.

 1. Klicka på i verktygsfältet PDF-verktyg och vänta i flera sekunder medan programmet förbereder dokumentet för redigering. Verktygsfältet Text visas ovanför dokumentet.
 2. Kontrollera att rätt OCR-språk har valts. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.
 3. Om en sida har förvrängda textrader eller andra defekter kommer programmet fråga dig om du vill förbättra bildkvalitén. För att förbättra bilden innan OCR använder du kommandona på rullgardinslistan Räta upp och korrigera sidorienteringText-panelen.
 4. Redigerbar text kommer omslutas av ramar. Klicka på textraden du vill redigera och lägg till, radera eller ändra texten, eller ändra dess typsnitt, typsnittsstorlek eller typsnittsstil med hjälp av verktygen på verktygsfältet Text.
  När du klickar på en textrad kommer programmet automatiskt välja ett typsnitt som är så snarlikt det i originaldokumentet som möjligt.
 5. Klicka utanför textraden för att sluta redigera den.
 6. Klicka på för att avsluta textredigeringsläget.
 7. Spara dokumentet.

Redigera sökbara PDF-dokument

Vissa PDF-dokument innehåller ett textlager under dokumentbilden. Se även: Typer av PDF-dokument.

När du redigerar dokument av denna typ kommer programmet tillämpa dina ändringar på textlagret och dokumentbilden.

 1. Klicka på i verktygsfältet PDF-verktyg och vänta i flera sekunder medan programmet förbereder dokumentet för redigering. Verktygsfältet Text visas ovanför dokumentet.
 2. Kontrollera att rätt OCR-språk har valts. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.
 3. När du försöker redigera ett dokument som redan innehåller ett textlager kommer programmet fråga dig om du vill tolka dokumentet och ersätta det befintliga textlagret. Du kan göra detta med hjälp av kommandot i rullgardinslistan Textlager på verktygsfältet Text.

  Välj OCR-språk i dialogrutan som öppnas. Du kan också förbehandla bilden för att korrigera sidorientering, snedhet, räta förvrängda textrader och ta bort andra defekter.
  När dokumentet har tolkats kan du börja redigera det.
 4. Redigerbara textrader kommer omslutas av ramar. Klicka på textraden du vill redigera och lägg till, radera eller ändra texten, eller ändra dess typsnitt, typsnittsstorlek eller typsnittsstil med hjälp av verktygen på verktygsfältet Text.
  När du klickar på en textrad kommer programmet automatiskt välja ett typsnitt som är så snarlikt det i originaldokumentet som möjligt.
 5. Klicka var som helst utanför textraden för att sluta redigera den.
 6. Klicka på för att avsluta textredigeringsläget.
 7. Spara dokumentet.

Använda textverktyget för att infoga text

För att infoga text:

 1. Klicka på knappen på verktygsfältet.
 2. Klicka antingen där du vill lägga till ny text eller rita en ruta där du vill mata in ny text.
 3. Skriv din text. Vid behov kan du ändra font, fontstorlek och fontstil med verktygen på textverktygfältet.
 4. Klicka var som helst utanför textrutan och sedan på Tillämpa på snabbmenyn för att avsluta åtgärden.
  Programmet väljer automatiskt en bakgrund till den infogade texten som kommer att passa in sömlöst med bakgrunden till resten av sidan.
 5. Spara dokumentet.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.