Om områden identifieras felaktigt

ABBYY FineReader analyserar sidbilder före tolkning och identifierar olika typer av områden på dessa bilder, dvs. text, bild, bakgrundsbilds, tabell, och streckkods områden. Analysen avgör vilka områden som ska tolkas och i vilken ordning. I användargränssnittet avgränsas olika typer av områden genom deras kantfärger.

Om man klickar på ett område markeras det och blir aktivt. Du kan också navigera genom att trycka på Fliken tangenten. Områdets numer anger ordningen de väljs enligt när Fliken tangenten används. Som standard är dessa områdessiffror inte synliga i Bild-panelen, däremot går det att se dem via Områdesegenskaper-panelen för varje område. Områdessiffror kommer att visas på områden när verktyget Ordna områden väljs.

Verktygen för att rita och redigera områden manuellt finns i verktygsfältet överst i Bild-panelen och på popup-verktygsfältet för text, bild, bakgrundsbilds och tabell områdena (välj ett område för att se dess popup-verktygsfält).

När du har justerat positionen eller ändrat typ av område måste du tolka bilden igen.

Du kan använda områdesverktygen för att:

Så skapar man ett nytt område

 1. Välj ett av verktygen i verktygsfältet överst i Bild-panelen:
  ritar ett tolkningsområde.
  ritar ett textområde.
  ritar ett bildområde.
  ritar ett bakgrundsbildområde.
  ritar ett tabellområde.
 2. Håll ned vänster musknapp och flytta muspekaren för att rita ett område.

Tips. Du kan rita nya områden utan att välja ett verktyg från Bild-panelverktygsfältet. Du kan rita ut ett område på bilden genom att använda en av följande tangentkombinationer:

 • Ctrl+Shift ritar ett text område.
 • Alt+Shift ritar ett bild område.
 • Ctrl+Alt ritar ett tabell område.
 • Ctrl+Shift+Alt ritar ett bakgrundsbilds område.

Du kan ändra områdestyp. Högerklicka på det område vars typ du vill ändra, klicka på Byt typ på område till genvägsmenyn och välj önskad områdestyp.

Så justerar man områdeskanter

 1. För muspekaren över en områdeskant.
 2. Håll ner vänster musknapp och dra området i önskad riktning.

Du kan justera lodräta och vågräta kanter samtidigt på ett område genom att placera muspekaren på ett hörn i området.

Så lägger man till/tar bort områdesdelar

 1. Välj eller verktyget på verktygsfältet för ett text, bild eller bakgrundsbilds område.
 2. Placera muspekaren i ett område och välj en del av bilden. Detta segment kommer att läggas till eller tas bort från området.
 3. Justera områdeskanten vid behov.

OBS:

 1. Dessa verktyg är endast tillgängliga för text, bild,ochbakgrundsbilds områden. Områdessegment kan inte läggas till eller tas bort från tabell eller streckkods områden.
 2. Områdeskanter kan också justeras genom att använda storlekshandtag. De resulterande segmenten kan dras i vilken riktning som helst med hjälp av musen. För att lägga till ett nytt storlekshandtag placera muspekaren på önskad punkt på kanten och tryck samtidigt på Ctrl+Shift (detta byter ut pekaren mot hårkors) och klicka på kanten. Ett nytt storlekshandtag visas på områdeskanten.

Så här markerar du ett eller flera områden

 • Välj , , , , , eller verktyget i verktygsfältet överst på Bild-panelen och klicka på de områden du vill välja. Håll samtidigt ner Ctrl tangenten. Klicka på ett område igen för att ta bort det från urvalet.

Så flyttar man ett område

 • Markera ett område och dra det. Håll samtidigt ner Ctrl tangenten.

Så byter man ordning på områden

 1. Välj verktyget i verktygsfältet överst på Bild-panelen och klicka på Område > Omordna områden.
 2. Välj de områden i den ordning som deras innehåll ska visas i utdatadokumentet.

Områdena numreras automatiskt från vänster till höger under den automatiska sidanalysen, oavsett textriktningen i bilden.

Så tar man bort ett område

 • Markera de områden du vill ta bort och klicka på Delete-tangenten.
 • Välj de områden du vill ta bort, högerklicka på ett av dem och klicka på Ta bort genvägsmenyn.
 • Välj verktyget och klicka på det område du vill ta bort.

Ta bort alla områden genom att:

 • Högerklicka var som helst i Bild-panelen och klicka på Radera områden och text i genvägsmenyn.

Om man tar bort ett område från en bild som redan har tolkats kommer även all text tas bort från det området i Text panelen.

Så ändrar man textorientering

 • Högerklicka på ett områden och sedan på Egenskaper genvägsmenyn för att visa dess egenskaper i Områdesegenskaper panelen. I dialogrutan, välj önskad textorientering från Riktning rullgardinsmenyn.

För mer information om hur man redigerar textegenskaper i text områden, se Så redigerar man områdesegenskaper.

För att byta färg på områdeskanter:

 1. Klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna Alternativ dialogrutan och klicka på Områden och text fliken.
 2. Välj ett område vars färg du vill byta och sedan önskad färg.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.