Förbättra jämförelseresultat

ABBYY Jämför dokument erbjuder ett antal ytterligare alternativ för att uppnå en noggrannare dokumentjämförelse. Gör något av följande för att ställa in dessa alternativ:

 • Klicka på fliken JÄMFÖR i panelen längst till höger.
 • Klicka på Jämför > Avancerat.

JÄMFÖR-fliken

Denna flik innehåller följande inställningar:

 • Hitta skillnader i interpunktion
  Välj detta alternativ för att detektera skillnader i interpunktion och särskrivning.
 • Hitta skillnader med en bokstav
  Välj detta alternativ för att detektera skillnader i stavning.

Avancerade alternativ

Följande avancerade alternativ finns:

 • PDF-tolkningsläge
  Det är avgörande för korrekt jämförelse av PDF-dokument att man väljer rätt jämförelseläge.
  ABBYY Jämför dokument har tre lägen för PDF-tolkning:
  • Använd endast text från PDF
   Det här är standardläget för PDF-dokument med ett textlager. ABBYY Jämför dokument kommer använda textlagren för att jämföra.
  • Välj automatiskt mellan OCR och text från PDF
   När det här läget har valts kommer ABBYY Jämför dokument kontrollera kvaliteten på originaltextlagret. Om programmet bedömmer att originaltextlagret är tillräckligt bra kommer programmet använda detta. I annat fall kommer det tolka dokumentet och använda det resulterande textlagret istället.
  • Använd OCR
   I det här läget använder programmet optisk teckentolkning för att utvinna text ur dokument.
   Dokumenten kommer ta längre tid att jämföra i detta läge, men resultaten från jämförelsen blir mer tillförlitliga.

   Dessa alternativ är avsedda för PDF-dokument som innehåller ett textlager och bilder. Sådana PDF-dokument skapas normalt genom att konvertera redigerbara dokumentfiler till PDF. Andra slags PDF-dokument som t.ex. sökbara eller bildbaserade PDF-dokument kräver inte alltid ytterligare OCR-alternativ och bearbetas alltid i läget Använd OCR.
 • Hitta sidhuvud och -fötter automatiskt
  Avaktivera detta alternativ om dokumentet inte har några sidhuvuden eller -fötter.
 • Återställ avancerade alternativ
  Välj detta kommando för att återgå till standardinställningarna.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.