Otvoriť snímku alebo dokument PDF

Program ABBYY FineReader 12 umožňuje otvoriť súbory PDF a súbory so snímkami v podporovaných formátoch.

Súbor PDF alebo súbor so snímkami sa otvorí nasledujúcimi krokmi:

  1. Kliknite na Otvoriť na hlavnom paneli nástrojov alebo kliknite na Otvoriť súbor PDF alebo snímku… v ponuke Súbor.
  2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viaceré súbory.
  3. Ak ste si vybrali súbor s viacerými stranami, môžete zadať rozsah strán, ktoré chcete otvoriť.
  4. Aktivujte možnosť Automaticky spracovať strany pri ich pridaní, ak snímky chcete automaticky predbežne spracovať.

Tip: Dialógové okno Možnosti vám umožní vybrať si, ako sa snímky predbežne spracujú: ktoré chyby sa odstránia, či sa dokument bude analyzovať a podobne. Dialógové okno Možnosti sa otvorí kliknutím na tlačidlo Možnosti…. Viac informácií o nastaveniach predspracovania, pozri „Možnosti pri skenovaní a otváraní“.

Poznámka: Ak je otvorený dokument FineReader pri otvorení nových snímok so stranami alebo dokumentmi, nové strany sa pridajú na koniec tohto dokumentu v programe FineReader. Ak nie je otvorený žiadny dokument programu FineReader, vytvorí sa nový z nových strán.

Viac informácií o dokumentoch programu FineReader a o ich stranách nájdete v časti „Čo je dokument programu FineReader?“.

Poznámka: Prístup k niektorým súborom PDF je ich autormi obmedzený. Medzi takéto obmedzenia patrí ochrana heslom, obmedzenia otvárania dokumentu a obmedzenia kopírovania obsahu. Pri otváraní týchto súborov môže program ABBYY FineReader požadovať heslo.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.