Podporované formáty obrázkov

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam formátov obrázkov podporovaných programom ABBYY FineReader 12.

Formát Prípona súboru Otvoriť Uložiť
Bitová mapa bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, čiernobiele bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, sivá bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, farebné bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, čiernobiele dcx + +
DCX, sivé dcx + +
DCX, farebné dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, sivé jp2, j2k + +
JPEG 2000, farebné jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, sivé jpg, jpeg + +
JPEG, farebné jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, čiernobiele pcx + +
PCX, sivé pcx + +
PCX, farebné pcx + +
PNG png + +
PNG, čiernobiele png + +
PNG, sivé png + +
PNG, farebné png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia CCITT skupina 4 tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia LZW tif, tiff + +
TIFF, sivé nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia JPEG tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia LZW tif, tiff + +
TIFF, farebné nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia JPEG tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 alebo staršie pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (vyžaduje sa systém Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.