Získavanie snímok

Prvým krokom v procese zberu údajov programom ABBYY FineReader 12 je poskytnutie snímok programu. Existuje niekoľko spôsobov vytvorenia snímok dokumentov:

Kvalita rozpoznávania OCR závisí od kvality snímky a od skenovacích nastavení. Táto časť obsahuje informácie o skenovaní a snímaní dokumentov a takisto o tom, ako odstrániť najčastejšie chyby zo skenov a fotografií.

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.