Podpis tekstowy

Za pomocą Edytora PDF można dodawać podpisy tekstowe do dokumentów PDF.

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Utwórz podpis tekstowy....
  Jeśli masz już utworzone podpisy tekstowe, wybierz jeden z listy dostępnych podpisów. Ewentualnie kliknij Inny podpis > Utwórz podpis tekstowy....
 2. W oknie dialogowym Tworzenie tekst podpisu, które zostanie otwarte wpisz tekst podpisu.
 3. W razie potrzeby zmień styl podpisu.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Umieść podpis w wybranym miejscu na stronie.
 6. Możesz zmienić rozmiar podpisu, obrócić go oraz przesunąć w inne miejsce w dokumencie.

W efekcie podpis tekstowy pojawi się w dokumencie.

Edytowanie podpisów

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Inny podpis > Zarządzaj podpisami....
 2. W otwartym oknie dialogowym, które zostanie otwarte zaznacz podpis i kliknij przycisk Edytuj....
  Edytować można zarówno podpisy tekstowe jak i graficzne.
 3. W otwartym oknie dialogowym zmień parametry swojego podpisu i kliknij Zapisz.
  Aby dodać zmieniony podpis do dokumentu, kliknij przycisk Użyj i umieść podpis w wybranym miejscu na stronie.

Usuwanie podpisów

Aby usunąć podpis:

 • Zaznacz podpis w dokumencie i naciśnij klawisz Del lub
 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Usuń w menu skrótów.

Aby usunąć podpis z listy dostępnych podpisów:

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij > Inny podpis > Zarządzaj podpisami....
 2. W otwartym oknie dialogowym wybierz podpis, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
  Usuwać można zarówno podpisy tekstowe jak i graficzne.

Do dokumentu można dodać więcej niż jeden podpis.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.