Zadania Microsoft Word

Zadania dostępne w oknie Szybki start na karcie Zadanie umożliwiają skanowanie i konwersję papierowych dokumentów na edytowalne pliki programu Microsoft Word. Zostaną użyte aktualnie wybrane opcje programu. W celu dostosowania opcji konwersji należy użyć zadań dostępnych na karcie Microsoft Word.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Zdefiniuj opcje dokumentu po prawej stronie okna:
  • Opcje układu dokumentu
  • Jeśli obrazy mają zostać zachowane w dokumencie docelowym, zaznacz opcję Zachowaj obrazy.
  • Wybierz opcję Zachowaj nagłówki i stopki, jeśli w dokumencie docelowym mają zostać zachowane nagłówki i stopki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji zapisu dla programu Microsoft Word, zapoznaj się z częścią „Zapisywanie edytowalnych dokumentów”.

 1. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do programu Microsoft Word umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i jego konwersję na format programu Microsoft Word.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do Microsoft Word umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format programu Microsoft Word.
  • Opcja Zdjęcie do Microsoft Word umożliwia konwersję zdjęć dokumentów na format programu Microsoft Word.

W rezultacie zostanie utworzony nowy dokument programu Microsoft Word zawierający tekst oryginalnego dokumentu.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.