Zapisywanie wyników rozpoznawania

Wyniki rozpoznawania można zapisać w pliku, wysłać do innego programu, skopiować do schowka lub wysłać pocztą e-mail. Ponadto można je wysłać na konto Kindle.com, gdzie zostaną przekonwertowane na format Kindle i udostępnione do pobrania do czytnika Kindle. Można zapisać cały dokument lub tylko wybrane strony.

Ważne! Przed kliknięciem przycisku Zapisz należy sprawdzić, czy zostały wybrane odpowiednie opcje.

Aby zapisać rozpoznany tekst:

 1. Na głównym pasku narzędzi z listy rozwijanej Układ dokumentu wybierz układ dokumentu.

Uwaga: Pod każdym trybem znajduje się lista dostępnych formatów plików.

Tryby zapisu formatu:

 1. Dokładna kopia

Tworzy dokument z formatowaniem odpowiadającym oryginałowi.

Opcja zalecana dla dokumentów o skomplikowanym układzie, takich jak broszury reklamowe. Należy jednak zauważyć, że ogranicza ona możliwości zmiany tekstu i formatowania dokumentu wynikowego.

 1. Kopia do edycji

Tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.

 1. Tekst sformatowany

Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej strony. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej strony.

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

Ten tryb nie zachowuje formatowania tekstu.

 1. Elastyczny układ

Tworzony jest dokument HTML z pozycjami obiektów na tyle zbliżonymi do oryginału, na ile jest to technicznie możliwe.

 1. W oknie dialogowym Opcje na karcie Zapisywanie wybierz żądane opcje i kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz odpowiednią opcję lub użyj poleceń z menu Plik.

Uwaga: Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie obrazów stron. Szczegółowe informacje znajdują się w części Zapisywanie obrazu strony.

Obsługiwane aplikacje:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (z Pakietem zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 lub nowszy)

Uwaga: Dla zapewnienia jak najlepszej zgodności programu ABBYY FineReader z wymienionymi aplikacjami należy zainstalować najnowsze aktualizacje tych aplikacji.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.