Zapisywanie obrazu strony

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie obrazów stron, w tym skanów.

Aby zapisać jeden lub więcej obrazów:

  1. W oknie Strony wybierz jedną lub więcej stron.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz strony jako obrazy….
  3. w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz dysk i folder, w którym plik ma zostać zapisany.
  4. Wybierz format pliku graficznego, w którym chcesz zapisać obraz.

Ważne! Aby zapisać wiele stron w pojedynczym pliku, wybierz format TIF i zaznacz opcję Zapisz jako jeden wielostronicowy plik obrazu.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Obsługiwane formaty obrazu”.

  1. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Podpowiedź: Podczas zapisywania pliku można wybrać format docelowy obrazu oraz metodę kompresji. Kompresja obrazu umożliwia zmniejszenie rozmiaru pliku. Metody służące do kompresji obrazów różnią się stopniem kompresji, jak również stopniem utraty danych. Przy wyborze metody kompresji istotne są dwa czynniki: jakość końcowa obrazu i rozmiar pliku docelowego.

Program ABBYY FineReader obsługuje następujące metody kompresji:

  • ZIP

Bezstratna metoda kompresji stosowana w przypadku obrazów zawierających duże obszary w jednym kolorze. Metoda odpowiednia np. do zapisywania zrzutów ekranu i obrazów czarno-białych.

  • JPEG

Format stosowany w przypadku obrazów kolorowych i w odcieniach szarości, jak np. zdjęcia. Metoda zapewniająca wysoką gęstość kompresji, ale powodująca utratę danych i obniżenie jakości obrazu (rozmazane krawędzie i uboższa paleta kolorów).

  • CCITT Grupa 4

Brak utraty danych. Metoda powszechnie stosowana do kompresji obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów ze skanera. Metoda kompresji CCITT Grupa 4 jest szeroko stosowana do praktycznie wszystkich rodzajów obrazów.

  • Packbits

Brak utraty danych. Stosowana do kompresji obrazów czarno-białych.

  • LZW

Brak utraty danych. Stosowana do grafiki i szarych obrazów.

Przy zapisywaniu obrazów stron w plikach PDF zawierających tylko obrazy używane są ustawienia na karcie Zapisywanie > PDF okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje).

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.