Zmiana języka interfejsu użytkownika

Język interfejsu wybiera się podczas instalacji programu ABBYY FineReader. Jest to język używany we wszystkich komunikatach, oknach dialogowych, nazwach przycisków i elementach menu programu. Aby zmienić język interfejsu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, a następnie przejdź do karty Zaawansowane.
  2. Wybierz język z listy rozwijanej Język interfejsu i kliknij przycisk OK.
  3. Uruchom ponownie program ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.