Instalowanie i uruchamianie programu ABBYY FineReader

Instalacja programu ABBYY FineReader na samodzielnym komputerze

 1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe na dysku instalacyjnym lub innym nośniku, na którym dostarczono program.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktywacji.

Instalacja programu ABBYY FineReader 12 w sieci LAN

Program ABBYY FineReader 12 może być instalowany i użytkowany w lokalnej sieci. Automatyczny proces instalacji zapewnia szybkość i elastyczność w przypadku instalacji programu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition w sieci, ponieważ nie trzeba wówczas instalować programu na każdej stacji oddzielnie.

Proces instalacji składa się z dwóch etapów. Najpierw program jest instalowany na serwerze. Następnie można go zainstalować z serwera na stacjach roboczych przy użyciu jednej z czterech poniższych metod:

 • przy użyciu usługi Active Directory
 • przy użyciu usługi Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
 • z wiersza poleceń
 • ręcznie w trybie interaktywnym

Dodatkowe informacje na temat instalacji programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych, pracy z menedżerem licencji i korzystania z programu w sieci LAN można znaleźć w Podręczniku administratora systemu.

Pobierz Podręcznik administratora systemu (PDF)

Uruchamianie programu ABBYY FineReader

Aby uruchomić program ABBYY FineReader 12:

 • Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję ABBYY FineReader 12 (ABBYY FineReader 12 Corporate).

Podpowiedź: w systemie Microsoft Windows 8 naciśnij kombinację klawiszy WIN + Q i w polu wyszukiwania wpisz "ABBYY FineReader".

 • W aplikacjach pakietu Microsoft Office kliknij przycisk ABBYY FineReader na karcie FineReader 12 wstążki.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik obrazu w Eksploratorze Windows, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie ABBYY FineReader 12 > Otwórz za pomocą programu ABBYY FineReader 12.

Używanie ustawień ze starszych wersji programu ABBYY FineReader

W programie ABBYY FineReader 12 można zaimportować słowniki i ustawienia z plików utworzonych przez wcześniejsze wersje programu.

Aby zaimportować słowniki użytkownika utworzone w programach ABBYY FineReader 9.0, 10 lub 11:

 1. Uruchom program ABBYY FineReader 12.
 2. W menu Narzędzia wybierz polecenie Przeglądaj słowniki….
 3. W oknie dialogowym Słowniki użytkownika wybierz słownik, do którego chcesz dodać słowa ze starszego słownika, i kliknij przycisk Przeglądaj….
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Importuj… i wprowadź ścieżkę do starego słownika użytkownika.
 5. Wybierz słownik i kliknij przycisk Otwórz.

Aby uzyskać informacje, jak zaimportować pliki z ustawieniami dokumentów programu FineReader, zapoznaj się z częścią „Co to jest dokument programu FineReader?”.

Wymagania systemowe

 1. Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
 2. Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP

Konieczne jest, aby system operacyjny obsługiwał wybrany przez użytkownika język interfejsu.

 1. 1024 MB RAM

W przypadku komputerów wieloprocesorowych na każdy dodatkowy procesor wymagane jest 512 MB pamięci RAM.

 1. 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej przeznaczonej na instalację oraz dodatkowe 700 MB na działanie programu
 2. Karta graficzna i monitor z obsługą rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli
 3. Klawiatura i mysz lub inne urządzenie wskazujące

Uwaga: Aby można było otwierać pliki PDF i obrazy pochodzące z programów Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja pakietu Microsoft Office.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.