Jeśli tekst zawiera zbyt wiele specjalistycznych lub rzadkich terminów

Program ABBYY FineReader 12 sprawdza rozpoznane słowa w swoim wewnętrznym słowniku. Jeśli rozpoznawany tekst zawiera wiele specjalistycznych terminów, skrótów lub nazw, można zwiększyć jakość rozpoznawania, dodając te wyrazy do słownika.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglądaj słowniki….
  2. W oknie dialogowym Słowniki użytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk Przeglądaj….
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym wpisz słowo i kliknij przycisk Dodaj lub wybierz słowo i kliknij przycisk Usuń.

Jeżeli dodawane słowo znajduje się już w słowniku, zostanie wyświetlona stosowna informacja.

Można zaimportować słowniki użytkownika utworzone w poprzednich wersjach programu ABBYY FineReader (obsługiwane są wersje 9.0, 10 i 11).

  1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Przeglądaj słowniki…, a następnie wybierz żądany język i kliknij przycisk Przeglądaj….
  2. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym kliknij przycisk Importuj… i wybierz plik słownika, który chcesz zaimportować (musi mieć rozszerzenie *.pmd, *.txt lub *.dic).

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.