Tekst herkennen

Herkenning op de achtergrond is een proces waarbij een tijdelijke tekstlaag wordt toegevoegd aan een document, zodat u de tekst kunt markeren, kopiëren en doorzoeken. U kunt deze functies beschikbaar stellen aan andere gebruikers door een permanente tekstlaag toe te voegen aan PDF-documenten. Documenten met tekstlagen zijn vrijwel niet te onderscheiden van hun originelen. U kunt ook een bestaande tekstlaag in een doorzoekbaar PDF-document vervangen.

  1. In het hoofdwerkbalkklikt u op het pijltje naast de knop en selecteer Document herkennen... in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook klikken op Bestand > Document herkennen > Document herkennen... of drukken op Ctrl+Shift+R.
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u de gewenste OCR-talen op. Zie ook: Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR.
  3. Om de kwaliteit van OCR te verbeteren, schakelt u de verwerking van afbeeldingen in. De verwerking van afbeeldingen kan het uiterlijk van uw document veranderen.
    • Paginastand corrigeren - Het programma herkent de tekststand en corrigeert deze indien nodig.
    • Afbeeldingen rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren - Het programma herkent en corrigeert eventuele scheefheid, selecteert de juiste afbeeldingsresolutie en voert andere wijzigingen door die de afbeelding verbeteren.
  4. Klik op de Herkennen knop.
  5. Hierdoor krijgt het resulterende document een doorzoekbare tekstlaag.

U kunt ook een tekstlaag toevoegen als u pagina's van een bestand toevoegt aan een PDF-document of als u papieren documenten scant. Om dit te doen, selecteert u de Tekst op afbeeldingen herkennen optie in de Instellingen afbeeldingen verwerken dialoogvenster (klik op > > Instellingen afbeeldingen verwerken om dit dialoogvenster te openen) en geeft u de talen van het document op. Zie ook: Werken met pagina's.

Als u de herkende tekst wilt controleren, het programma wilt trainen om ongebruikelijke lettertypen en tekens te herkennen of andere geavanceerde functies van ABBYY FineReader wilt gebruiken, klikt u op de pijl naast de knop en klik vervolgens op In OCR Editor herkennen en verifiëren. U kunt ook klikken op Bestand > Document herkennen > In OCR Editor herkennen en verifiëren. Zie ook: PDF-documenten naar de OCR-editor verzenden.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.