שמירת תוצאות השוואה

קיימות שתי דרכים לשמירת הבדלים ב-ABBYY Compare Documents:

  1. כדי לשמור תוצאות השוואה כהערות במסמך PDF מבואר, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
    • לחץ על המסמך שברצונך לשמור, ולאחר מכן לחץ על File > Save Document with Differences as PDF....
    • לחץ על הלחצן בסרגל הכלים שנמצא מעל למסמך שברצונך לשמור.
  2. כדי לשמור תוצאות השוואה כטבלה ב-Microsoft Word, בצע אחת מהאפשרויות הבאות
    • לחץ על File > Save Differences to File....
    • לחץ על הלחצן בכרטיסייה DIFFERENCES.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.