מילוי טפסים

עורך PDF מאפשר לך להציג, למלא, לשמור ולהדפיס טפסים אינטראקטיביים.

 1. אם מסמך כלשהו מכיל טופס, תוצג ההודעה הבאה:

  כדי להשבית את הדגשות השדות, נקה את תיבת הסימון Highlight fields בהודעה זו.
  אם לא מודגשים שדות בטופס ה-PDF, עדיין ניתן למלא טופס כזה באמצעות הכלי Text Box.
  ראה גם: הוספת טקסט למסמך PDF.
 2. כדי למלא טופס, בחר ערכים מהרשימות הנפתחות, או הקלד טקסט באמצעות המקלדת.


באמצעות ABBYY FineReader ניתן גם:

 • לטעון נתונים אל טופס
  לחץ על Edit > Form Data > Load Form Data from File.... בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר בקובץ ‎*.fdf שמכיל את הנתונים, ולחץ על Open. המערכת תמלא את הטופס באמצעות הנתונים מקובץ ה-‎*.fdf.
 • לשמור נתוני טופס
  לחץ על Edit > Form Data > Save Form Data to File.... בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ציין שם לקובץ ה-‎*.fdf, ולחץ על Save. הנתונים מהטופס יישמרו בקובץ ה-‎*.fdf שיצרת.
 • לנקות שדות טופס
  לחץ על Edit > Form Data > Reset Form. המערכת תנקה את כל שדות הטופס.

אם JavaScript מושבת בהגדרות התוכנית, ייתכן שאלמנטים מסוימים בטופסי PDF לא יהיו זמינים. לדוגמה, ייתכן שבדיקות של תבניות נתונים לא יהיו זמינות. ניתן להפעיל JavaScript בלחיצה על Options > Other > Enable JavaScript in PDF documents opened in the PDF editor.

ראה גם: תכונות אבטחה של PDF.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.