השוואת מסמכים

כדי להשוות שתי גרסאות של מסמך, בצע את השלבים הבאים:

 1. הפעל את ABBYY Compare Documents.
  ראה גם: הפעלת ABBYY Compare Documents.
 2. פתח את המסמכים ב-ABBYY Compare Documents. המסמכים חייבים להיות באחת מהתבניות הנתמכות.
  כדי לפתוח מסמך, בצע את השלבים הבאים:
  • גרור ושחרר מסמך לאחד משני אזורי התצוגה.
  • לחץ במקום כלשהו באזור התצוגה, ודפדף אל מיקום הקובץ.
  • לחץ על הלחצן בסרגל הכלים של אזור התצוגה, ודפדף אל המסמך הרצוי.
  • לחץ על אחד מאזורי התצוגה, ולאחר מכן לחץ על File > Open Document....
   ניתן להחליף בין אזורי התצוגה על-ידי הקשה על Ctrl+Tab או על Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY Compare Documents זוכר צמדי מסמכים שנערכה ביניהם השוואה לאחרונה.
  • כדי לפתוח את אחד מהמסמכים שנערכה לו השוואה לאחרונה, בחר אותו מהרשימה הנפתחת בחלק העליון של אזור התצוגה.
  • כדי לפתוח צמד מסמכים שנערכה ביניהם השוואה לאחרונה, לחץ על File > השוואות אחרונות, ובחר צמד מסמכים מהרשימה.
   ניתן גם לפתוח צמד מסמכים שנערכה ביניהם השוואה לאחרונה מהחלון New Task: לחץ על הכרטיסייהCompare, ולאחר מכן בחר צמד מסמכים תחת Recent Comparisons.
 3. בחר את שפת המסמכים מהרשימה בכרטיסייה COMPARE.
 4. לחץ על הלחצן Compare בכרטיסייה השוואה בחלונית השמאלית ביותר, או לחץ על הפקודה השוואת מסמכים בתפריט השוואה.
  ייפתח חלון שיציג מד התקדמות, עצות להשוואה ואזהרות.
 5. סקור את ההבדלים שזוהו. באפשרותך:
  • להציג רשימת הבדלים בכרטיסייה DIFFERENCES בחלונית השמאלית ביותר, או
  • להציג את ההבדלים המודגשים במסמך.
 6. שמור את תוצאת ההשוואה. ניתן לעשות זאת באחת משתי הדרכים הבאות:
  • שמירת קובץ PDF מבואר עם הבדלים בהערות. לשם כך, לחץ על הלחצן באזור של המסמך שברצונך לשמור. המסמך יישמר כקובץ PDF, כאשר כל ההבדלים ביחס למסמך האחר מודגשים ויש להם הערות.
  • שמירת מסמך Microsoft Word המכיל רשימה של כל ההבדלים בין המסמכים. לשם כך, לחץ על הלחצן בכרטיסייה DIFFERENCES בחלונית השמאלית ביותר.

ראה גם: הצגת תוצאות השוואה, שמירת תוצאות השוואה.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.