Vkládání a úprava textu

Editor PDF v aplikaci ABBYY FineReader PDF 15 umožňuje vkládání a úpravy textu v libovolných* dokumentech PDF:

 • dokumentech PDF vytvořených v jiných aplikacích,
 • naskenovaných dokumentech,
 • dokumentech PDF s možností vyhledávání.

Dostupné jsou následující funkce:

 • přidávání nového textu;
 • odstraňování textu;
 • kopírování textu do schránky a vkládání textu z ní;
 • úpravy formátování textu ve stávajících blocích textu;
 • změny velikosti bloků textu;
 • přesuny bloků textu na stránce;
 • opravy orientace stránky, zešikmení, defomací textu a dalších vad nalezených v naskenovaných dokumentech.

* s výjimkou dokumentů PDF obsahujících text ve vektorové grafice

Vkládání nového textu

Nový text lze přidávat na stránku následujícími způsoby:

Přidávání nového textu s použitím Přidat text nástroje

Pokud chcete do dokumentu PDF přidat nový blok textu:

 1. Klikněte na tlačítko , čímž vstoupíte do režimu úpravy textu. Případně můžete zvolit Nástroje > Upravit text a obrázky, nebo použít klávesovou zkratku Ctrl + E.

  Tip: pokud není vidět panel nástrojů, klikněte na v pravém horním rohu.

  Poznámka: je možné, že budete muset chvíli počkat, než program připraví dokument k úpravám. Během té doby se bude zobrazovat indikátor přípravy stránky v levé části podokna Text.


  Podokno Text se zobrazí pod panelem nástrojů a text i obrázky na stránce budou označeny jako samostatné bloky:  Poznámka: při práci s naskenovanými dokumenty a dokumenty PDF s možností vyhledávání je důležité zadat správné jazyky, a to obzvláště v případě, že je vypnuté rozpoznávání na pozadí. Další podrobnosti naleznete v části Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

  Tip: před prací s naskenovanými dokumenty a dokumenty PDF s možností vyhledávání bývá nejlepší opravit orientaci stránky, zešikmení, deformovaný text a další vady.
 2. Klikněte na tlačítko v podokně Text. Případně můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + T. Tím aktivujete nástroje pro úpravu v podokně Text.
 3. Umístěte kurzor na určité místo, kam chcete nový blok textu vložit, a vyznačte obdélníkový tvar odpovídající velikosti pro nový blok textu, případně klikněte jednou levým tlačítkem myší a použije se výchozí tvar.

  Poznámka: velikost nového bloku textu nesmí přesahovat velikost stránky.

  Poznámka: nové bloky textu lze vytvářet přes jiné objekty.
 4. Zadejte svůj text do právě vytvořeného bloku textu.

  Poznámka: v případě přidávání velkého objemu textu dbejte na to, aby nepřesahoval okraje stránky.
 5. Dokončete přidávání nového textu. To provedete kliknutím levým tlačítkem myši do oblasti mimo blok textu, případně stisknutím klávesy Esc.
 6. Změny, provedené v dokumentu, uložte kliknutím na tlačítko v levé hodní části okna editoru PDF. Případně můžete kliknout na Soubor > Uložit, nebo použít klávesovou zkratku Ctrl + S.
 7. Režim úprav textu ukončíte kliknutím na tlačítko , nebo použitím klávesové zkratky Ctrl + E.

Úpravy stávajícího textu

Chcete-li upravovat text v dokumentu PDF:

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů, čímž vstoupíte do režimu úprav textu. Případně klikněte na Nástroje > Upravit text a obrázky, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + E.

  Tip: pokud se panel nástrojů nezobrazuje, klikněte na tlačítko v pravém horním rohu okna editoru PDF.

  Poznámka: je možné, že budete muset chvíli počkat, než program připraví text k úpravám. Během té doby se bude zobrazovat indikátor přípravy stránky v levé části podokna Text.


  Podokno Text se zobrazí pod panelem nástrojů a text i obrázky na stránce budou označeny jako samostatné bloky:  Poznámka: při práci s naskenovanými dokumenty a dokumenty PDF s možností vyhledávání je důležité zadat správné jazyky, a to obzvláště v případě, že je vypnuté rozpoznávání na pozadí. Další podrobnosti naleznete v části Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

  Tip: před začátkem práce s naskenovanými dokumenty a dokumenty PDF s možností vyhledávání bývá nejlepší opravit orientaci stránky, zešikmení, deformovaný text a další vady.
 2. Úpravy textu v dokumentu PDF.
  Můžete:
  • přidávat nový text do stávajícího bloku textu
   To provedete umístěním kurzoru na místo, kde chcete blok textu vytvořit, a napsáním odpovídajícího textu, případně vložením textu ze schránky.
   Program automaticky zvolí vhodné písmo.

   Poznámka: název aktuálního písma se zobrazuje v seznamu v podokně Text. Název písma v hranatých závorkách znamená, že písmo je součástí upraveného dokumentu PDF, ale není nainstalováno ve vašem systému. Pokud chcete toto písmo použít při psaní nového textu, musíte ho nejdříve nainstalovat do systému. Jinak program zvolí výchozí písmo;
  • odstraňovat text ze stávajícího bloku textu
   To provedete označením textu, který chcete odstranit a jeho následným odstraněním;
  • odstraňovat celé bloky textu
   To provedete:
   • podržením tlačítka Ctrl a kliknutím na blok textu levým tlačítkem myši.
    Případně můžete blok textu označit tak, že do něj kliknete levým tlačítkem myši, umístíte kurzor na jeden z jeho okrajů a označíte jej kliknutím levým tlačítkem myši, když se vzhled kurzoru změní na .
   • Blok textu odstraníte stisknutím klávesy Delete;


  • měnit formátování textu
   To provedete zvolením odpovídajícího textu v bloku textu a jeho úpravou s použitím nástrojů v podokně Text:

  • měnit velikost bloku textu
   To provedete zvolením odpovídajícího bloku textu tím, že do něj kliknete levým tlačítkem myši. Na okrajích bloku textu se objeví malé čtvercové ikonky.   Umístěte kurzor na jednu z čtvercových ikonek. Když se vzhled kurzoru změní na , podržte levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor, aby se velikost bloku textu změnila na požadovanou velikost.

   Poznámka: při změně velikosti bloku textu dbejte na to, aby nepřesahoval okraje stránky;
  • Přesunovat bloky textu na stránce
   To provedete tak, že podržíte tlačítko Ctrl a umístíte kurzor myši na blok textu. Držte zároveň stisknuté levé tlačítko myši a tlačítko Ctrl a přetáhněte blok na požadované místo, přičemž stále držte stisknuté tlačítko Ctrl a levé tlačítko myši.
   Případně můžete označit blok textu tím, že do něj kliknete levým tlačítkem myši, umístíte kurzor na jeden z jeho okrajů a přesunete ho tak, že budete držet stisknuté levé tlačítko myši, když se vzhled kurzoru změní na .

   Poznámka: při přesunování bloku textu dbejte na to, aby nepřesahoval viditelné okraje stránky;
 3. dokončovat úpravy textu. To provedete tak, že klikněte levým tlačítkem myši mimo blok textu, nebo stisknete tlačítko Esc.
 4. Režim úprav textu ukončíte kliknutím na tlačítko , nebo použitím klávesové zkratky Ctrl + E.
 5. Provedené změny v dokumentu uložte kliknutím na tlačítko v levé hodní části okna editoru PDF. Případně můžete kliknout na Soubor > Uložit, nebo použít klávesovou zkratku Ctrl + S.

Vylepšování úprav textu v naskenovaných dokumentech

Před začátkem úprav naskenovaných dokumentů a dokumentů PDF s možností úprav můžete provést následující kroky, které zlepší práci na úpravách textu:

 • Opravte orientaci stránky, zešikmení, deformovaný text a další vady
  Pokud chcete provádět kosmetické úpravy vzhledu naskenovaného dokumentu, klikněte na tlačítko Opravit zešikmení a orientaci stránky na panelu nástrojů Text a zvolte Opravit zešikmení a orientaci aktuální stránky (pro danou stránku, nebo pro celý dokument).  Poznámka: tlačítko Opravit zešikmení a orientaci stránky se zobrazuje v podokně Text pouze pro ty stránky, na nichž program odhalil zešikmení textu.
 • Opakované rozpoznání stránky/dokumentu
  Pokud stránka obsahuje textovou vrstvu, bude při úpravách textu tato vrstva použita. Pokud chcete stránku rozpoznávat od začátku, klikněte na tlačítko Textová vrstva na panelu nástrojů a zvolte Rozpoznat stránku a nahradit stávající textovou vrstvu... (pro danou stránku, nebo pro celý dokument).  Tím se otevře dialogové okno Rozpoznat dokument.
  Z rozevíracího seznamu v jeho horní polovině zvolte odpovídající jazyky.
  Zaškrtněte zaškrtávací políčka vedle Opravit orientaci stránky a Opravit zešikmení obrazu a opravit rozlišení obrazu ve spodní části okna.  Klikněte na Rozpoznat.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.