Úlohy aplikace Adobe PDF

S využitím úloh na kartě Adobe PDF okna Úloha můžete snadno převádět obrazy (např. naskenované dokumenty, soubory PDF a obrazové soubory) do PDF.

 1. V rozevíracím seznamu Jazyk dokumentu v horní části okna vyberte možnost jazyky dokumentu.
 2. V rozevíracím seznamu Barevný režim vyberte možnost plnobarevný nebo černobílý režim.

Důležité! Po převodu dokumentu do černobílé podoby již nelze barvy obnovit.

 1. V pravé části okna vyberte požadované možnosti dokumentu:
  • Pouze text a obrázky

Tato možnost uloží pouze rozpoznaný text a obrázky. Tento text bude možné plně prohledávat, velikost souboru PDF bude malá. Vzhled výsledného dokumentu se může od originálu nepatrně lišit.

 • Text nad obrazem stránky

Pomocí této možnosti se ukládá pozadí a obrázky originálu a nad ně se umístí rozpoznaný text. Tento typ souboru PDF obvykle vyžaduje na disku více místa než typ Pouze text a obrázky. Výsledný dokument PDF obvykle plně podporuje vyhledávání. V některých případech se vzhled výsledného dokumentu může od originálu nepatrně lišit.

 • Text pod obrazem stránky

Tato možnost uloží obraz celé stránky jako obrázek a umístí pod něj rozpoznaný text. Tato možnost se používá pro vytvoření dokumentu s možností vyhledávání, který vypadá prakticky stejně jako originál.

 • Pouze obraz stránky

Pomocí této možnosti se uloží přesný obraz stránky. Tento typ dokumentu PDF lze od původního dokumentu jen těžko odlišit, v souboru však nebude možné vyhledávání.

 1. Z rozevíracího seznamu Obrázek vyberte požadovanou kvalitu obrázků.
 2. Zvolte možnost PDF nebo PDF/A.
 3. Klikněte na tlačítko úlohy, kterou požadujete:
  • Skenovat do souboru PDF slouží k naskenování papírového dokumentu a jeho převodu na dokument PDF
  • Obrazový soubor do PDF slouží k převodu obrazových souborů na dokumenty PDF
  • Fotografii do PDF slouží k převodu fotografií na dokumenty PDF

Bude vytvořen nový dokument PDF a otevře se v aplikaci pro prohlížení souborů PDF.

Důležité! Při spuštění vestavěné úlohy se použijí aktuálně zvolené možnosti programu. Rozhodnete-li se některé možnosti změnit, musí se úloha restartovat.

Tip: Při ukládání rozpoznaného textu ve formátu PDF můžete zadat hesla, která brání neoprávněnému otevírání, tisku nebo úpravám. Podrobnosti najdete v části "Nastavení zabezpečení dokumentu PDF."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.