Ukládání výsledků do aplikace Microsoft SharePoint

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládat rozpoznaný text do jednoho síťového zdroje – na webovou stránku, do online knihovny atd.

Uložení rozpoznaného textu do aplikace Microsoft SharePoint:

  1. Klikněte na položku nabídky nebo na tlačítko panelu nástrojů, které dokument ukládají v požadovaném formátu.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název souboru a adresu síťové složky, do které si jej přejete uložit.

Tip: Klikněte nA Možnosti formátu…, chcete-li změnit možnosti ukládání souboru.

  1. V případě vícestránkového dokumentu vyberte požadované možnosti ukládání z rozevíracího seznamu Možnosti souboru.
  2. Chcete-li dokument po uložení otevřít, vyberte možnost Po uložení otevřít dokument.
  3. Klikněte na položku Uložit.

Důležité!

  • Po zkopírování z prohlížeče musí adresa síťové složky vypadat následovně: http://Server/share. Správnou adresu můžete získat kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou složku a kliknutím na položku Kopírovat adresu odkazu... v místní nabídce.
  • Adresu síťové složky můžete také zkopírovat z Průzkumníka Windows. V tomto případě by adresa měla vypadat takto: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.