Možnosti rozpoznávání OCR

Volba správných možností rozpoznávání (OCR) je důležitá, pokud chcete dosáhnout rychlé a přesné výsledky. Při rozhodování, které možnosti chcete použít, byste neměli zvažovat jen typ a složitost dokumentu, ale také to, jak chcete výsledky používat.  K dispozici jsou následující skupiny možností:

Možnosti OCR můžete najít v kartě Číst dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Důležité! Aplikace ABBYY FineReader automaticky rozpozná všechny stránky, které do dokumentu FineReader přidáte. Pro rozpoznávání budou použity aktuálně zvolené možnosti. Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů můžete vypnout v kartě Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Poznámka: Pokud možnosti OCR změníte až po rozpoznání dokumentu, pro rozpoznání dokumentu s novými možnostmi spusťte proces OCR znovu.

Režim čtení

V aplikaci ABBYY FineReader 12 jsou dva čtecí režimy:

  • Důkladné čtení

V tomto režimu aplikace ABBYY FineReader analyzuje a rozpoznává jednoduché dokumenty i dokumenty se složitým rozvržením, a dokonce i dokumenty s barevným textem na barevném pozadí, a dále dokumenty se složitými tabulkami (včetně tabulek s bílými rastrovými čarami a barevnými buňkami).

Poznámka: Ve srovnání s režimem Rychlé je režim Důkladné časově náročnější, ale zaručuje vyšší kvalitu rozpoznávání.

  • Rychlé čtení

Tento režim je vhodný pro zpracovávání velkých dokumentů s jednoduchým rozvržením a dobrou kvalitou obrazů.

Zjišťování strukturálních prvků

Vyberte strukturální prvky, které má program zjišťovat: záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, obsahy a seznamy. Vybrané prvky budou pro uložení dokumentu interaktivní.

Výuka

Rozpoznávání s výukou se používá při rozpoznávání následujících typů textu:

  • Text s ozdobnými prvky
  • Text se speciálními symboly (např. málo běžnými matematickými symboly)
  • Velké objemy textu z obrazů nízké kvality (přes 100 stran)

Možnost Číst s výukou je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li provádět při rozpoznávání textu výuku aplikace ABBYY, tuto možnost zapněte.

Při rozpoznávání můžete používat vestavěné nebo vlastní vzory. Vyberte jednu z možností pod názvem Výuka a vyberte, který vzor chcete použít.

Uživatelské vzory a jazyky

Uživatelský vzor a nastavení jazyka můžete ukládat i načítat.

Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?"

Písma

Zde můžete zvolit písma, která budou použita při ukládání rozpoznaného textu.

  • Výběr písma:
    1. Klikněte na tlačítko Písma….
    2. Vyberte požadovaná písma a klikněte na tlačítko OK.

Čárové kódy

Pokud váš dokument obsahuje čárové kódy, které chcete převést na sekvenci písmen a číslic, a nikoli na obrázek, vyberte možnost Vyhledat čárové kódy. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.