Práce se službami online úložišť

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje otevírání obrazů a souborů PDF ze služeb online úložišť, jako jsou např. Dropbox, SkyDrive a Google Drive, a ukládání rozpoznaných textů do těchto služeb online úložišť. Přístup k místům online úložišť je snadný - z dialogových oken aplikace ABBYY FineReader pro otevírání a ukládání.

Otevření obrazu nebo souboru PDF z místa online úložiště:

  1. V aplikaci ABBYY FineReader klepněte na tlačítko Otevřít nebo klikněte na položku Otevřít soubor PDF nebo obrázek… v nabídce Soubor.
  2. V dialogovém okně Otevřít obraz klikněte na kartu Oblíbené nebo Poslední místa a vyberte požadovanou službu úložiště.

  1. Vyberte jeden nebo více obrazových souborů.
  2. V případě několikastránkového dokumentu zadejte rozsah stránek.
  3. Podle potřeby povolte Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány.

Tip: Klikněte na položku Možnosti…, chcete-li zvolit možnosti zpracování a předběžného zpracování. Můžete si například vyžádat, aby program opravoval jisté vady obrazu, analyzoval obrazy nebo obrazy po jejich přidání načítal. Podrobnosti viz "Možnosti skenování a otevírání."

Poznámka: Je-li aktuálně otevřen dokument ABBYY FineReader, obrazy stran se připojí na konec dokumentu. Jinak bude vytvořen nový dokument ABBYY FineReader.

Podobným způsobem lze ukládat rozpoznané texty do služeb online úložišť.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.