Hlavní okno

Při spuštění aplikace ABBYY FineReader se otevře její hlavní okno. Současně se zobrazí okno Úloha, kde můžete začít s integrovanými a vlastními automatizovanými úlohami.

Hlavní okno zobrazuje aktuálně otevřený dokument aplikace ABBYY FineReader. Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?"

  • V okně Stránky vidíte stránky aktuálního dokumentu FineReader. K dispozici jsou dva režimy zobrazení: miniatury (zobrazí se malý obrázek) a podrobnosti (zobrazí se seznam stránek dokumentu a jejich vlastností). Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat pomocí místní nabídky okna, nabídky Zobrazit nebo po zvolení položky Nástroje > Možnosti… > Zobrazit.
  • Okno Obraz zobrazuje obraz aktuální stránky. Zde můžete upravovat oblasti, obrazy stran a vlastnosti textu.
  • V okně Text se zobrazí rozpoznaný text. Zde můžete kontrolovat pravopis a upravovat rozpoznaný text.
  • Okno Lupa zobrazuje zvětšený obraz řádku nebo oblasti obrazu, který je momentálně upravován. V okně Obraz se zobrazí obecný pohled na stránku a v okně Lupa se zobrazí části obrazu ve větším detailu, takže můžete upravit typ oblasti a její polohu nebo porovnat znaky rozpoznané s nízkou důvěryhodností s jejich zvětšenými obrázky. Měřítko obrázku lze změnit v části ve spodní části okna Lupa.

Tip: S obrázky v oknech Obraz a Lupa lze pohybovat myší při přidrženém mezerníku.

Přepínání mezi okny

  • Stiskem Ctrl+Tab se provádí přepnutí mezi okny.
  • Stiskem kláves Alt+1 se aktivuje okno Stránka.
  • Stiskem kláves Alt+2 se aktivuje okno Obraz.
  • Stiskem kláves Alt+3 aktivujete okno Text.

Další klávesové zkratky viz "Klávesové zkratky."

Viz také:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.