Så skapar man Word-dokument från bildfiler

Download

Gör så här för att skapa Word-dokument från bildfiler eller pappersdokument:

 1. Starta Microsoft Word.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15, klicka på:
  • Skanna till Word för att skapa Word-dokument via skanner eller kamera.
   Detta öppnar dialogrutan som visarABBYY FineReader PDF 15s omvandlingsfunktion för skannade bilder. Ange samtliga inställningar och parametrar för skanningen i denna dialogruta och skanna önskade bilder.
  • Konvertera till Word för att skapa Word-dokument via bildfiler.
   Ange följande i dialogrutan som visas:
   1. Dokumentspråk.För mer information, seigenkänningsspråk.
   2. Dokumentlayout. Välj önskad inställning beroende på hur det genererade dokumentet ska användas.
   3. Klicka på Alternativ för att öppna Formatinställningar i bokmärket DOC(X)/RTF/ODT i Alternativs dialogruta (Verktyg > Alternativ...) och ange ytterligare alternativ.
   4. Klicka på OK.

    Välj alla önskade bilder i dialogrutan som visas och vänta sedan på att omvandlingen ska slutföras.
    Detgenererade Microsoft Word-dokumentet visas då på skärmen. Gör alla önskade ändringar och spara dokumentet.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.