Fylla i formulär

Download

PDF-redigeraren låter dig visa, fylla i, spara och skriva ut interaktiva formulär.

 1. Om ett dokument innehåller ett formulär visas följande meddelande:

  För att inaktivera markeringen av interaktiva formulärfält, ta bort Markera fälten i detta meddelande eller klicka på Visa och ta bort markeringsrutan bredvid objektet Markera fälten.
 2. Välj värden från rullgardinslistan eller skriv in text med tangentbordet för att fylla i ett formulär.


Med ABBYY FineReader kan du också:

 • Läsa in data i ett formulär
  Klicka på Verktyg > Formulärdata > Ladda formulärdata från fil..., gå till en fil med formulärdata och klicka på Öppna. Formuläret fylls i med data från filen du valt.
  Formulärdata kan laddas från FDF- eller XFDF-filer.
 • Spara formulärdata
  Klicka på Verktyg > Formulärdata > Spara formulärdata till fil..., ange ett namn för din fil, välj ett utmatningsformat och klicka på Spara. Data i formuläret kommer att sparas till fil.
  Formulärdata kan sparas i FDF-, XFDF- eller HTML-format.
 • Rensa fält i formuläret
  Klicka på Redigera > Formulärdata > Återställ formuläret. Alla fält i formuläret kommer rensas.

Om JavaScript är avaktiverat i programmets inställningar kan vissa av elementen i PDF-formulär vara otillgängliga. Till exempel kan datavalidering vara otillgänglig. Du kan aktivera JavaScript genom att klicka på Alternativ > Övrigt > Aktivera JavaScript i PDF-dokument.

Se även: PDF säkerhetsegenskaper.

Om inga interaktiva fält är markerade i ditt aktuella formulär, se till att alternativet Markera fälten är valt i den gula panelen över formuläret (eller att objektet Markera fälten är valt på menyn Visa). Om alternativet eller menyobjektet är valt, men om du ändå inte ser några markerade fält, använd verktyget Exportera för att fylla i ditt formulär.
Se även: Lägg till en textannotering till ett PDF-dokument.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.