Om lodrat eller inverterad text inte tolkas

Ett avsnitt med tolkad text kan innehålla många fel om avsnittets riktning tolkades på fel sätt, eller om texten i stycket är inverterat (t.ex. ljust text är utskriven på en mörk bakgrund).

Så här löser du problemet:

  1. I fönstret Bild markerar du området eller tabellcellen som innehåller lodrät eller inverterad text.
  2. På panelen Områdesegenskaper (högerklicka på området och klicka sedan på Egenskaper i snabbmenyn för att göra panelen synlig) väljer du:
    • textriktningen i listrutan Riktning för CJK-text
      eller
    • Inverterad i listrutan Invertering
  3. Kör OCR-processen på nytt.

Mer information om områden finns i "Om områden identifieras felaktigt".

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.