Kommentarer

PDF Editor erbjuder verktyg för att lägga till noter i valfri del av ett PDF-dokument, vilket gör det mycket enklare att diskutera och granska PDF-dokument.

  1. Om verktygsfältet PDF-verktyg är dolt öppnar du det genom att klicka på knappen PDF-verktyg i huvudverktygsfältet.
  2. Klicka på verktyget på verktygsfältet PDF-verktyg.
  3. Om du inte gillar standardfärgen för anteckningar kan du välja en annan på verktygsfältet som visas ovanför dokumentet.
  4. Klicka där du vill att anteckningen ska visas på sidan och skriv den.

Du kan ändra färg på en befintlig anteckning med hjälp av dess snabbmeny.

För att ta reda på hur du öppnar anteckningar, svarar på anteckningar eller raderar dem, se Arbeta med andra på PDF-dokument.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.