Så skannar man till Microsoft Word

Via Läs in till Microsoft Word uppgiften i "Ny uppgift"- fönstret går det att skapa Microsoft Word-dokument från bilder som kommer från en skanner eller digitalkamera.

 1. Öppna "Ny uppgift"- fönstret,välj Läs in fliken och klicka på Läs in till Microsoft Word uppgiften.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Ändra skanningsinställningarna om du inte är nöjd med bildkvaliteten och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Bibehåll formateringen
   Välj lämplig inställning beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.
   • Exakt kopia
    Utdatadokumentet ser nästan exakt likadant ut som originalet, men har begränsade redigeringsalternativ.
   • Redigerbar kopia
    Utdatadokumentets utseende kan skilja sig från originalet, däremot kan dokumentet lätt redigeras.
   • Formaterad text
    Fonttyperna, fontstorlekarna och paragrafformateringen kommer att bevaras. Utdatatexten kommer placeras i en kolumn.
   • Enkel text
    Endast paragrafformatering kommer behållas. Utdatatexten kommer i en kolumn och en enda font kommer i hela dokumentet.
  2. OCR-språk
   Välj språk för ditt dokument. Se även: Tolkningsspråk.
  3. Behåll bilder
   Välj detta alternativ om du vill bevara bilderna i utdatadokumentet.
  4. Behåll sidhuvud, sidfötter och sidnummer
   Välj detta alternativ för att bevara sidhuvud, sidfötter och sidnummer.
  5. Bildförbehandlingsinställningar...
   Ange inställningar för bildförbehandling, t.ex. sidorientering och inställningar för automatisk förbehandling. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.
  6. Fler alternativ...
   Öppnar dialogrutan DOC(X)/RTF/ODT- delen av Formatinställningar fliken i Alternativ dialogrutan, där du kan ange ytterligare inställningar (det går också att öppna denna dialogruta genom att klicka på Alternativ... i Verktyg menyn.)
 6. Klicka på Skanna till Word.
 7. En dialogruta med statusindikator och tips visas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna fler sidor med nuvarande inställningar eller klicka på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. Ange mappen du vill spara ditt Microsoft Word-dokument i.

När funktionen har utförts kommer ett Microsoft Word-dokumentet kommer skapas i mappen du angett. Samtliga dokumentsidor kommer även öppnas i OCR-redigeraren.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.