Så skannar man till bildfiler

Via Skanna till bildfiler uppgiften i "Ny uppgift"- fönstret går det att skapa bilddokument från bilder som kommer från en skanner eller digitalkamera..

 1. Välj Läs in fliken och klicka på Skanna till bildfiler uppgiften.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Ändra skanningsinställningarna om du inte är nöjd med bildkvaliteten och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Välj bildformat
   Använd denna inställning för att välja önskat bildfilformat.
  2. Komprimering
   Om du har valt TIFF-formatet kommer du kunna komprimera inskannade bilder. Bildkomprimering minskar filstorleken.
   Olika komprimeringsmetoder ger olika datakomprimering och kan leda till dataförlust (förlorad bildkvalitet). Det finns två faktorer du bör beakta vid val av komprimeringsmetod: kvaliteten på bilderna i utdatafilen och dess storlek.
   I ABBYY FineReader går det att använda följande komprimeringsmetoder:
   • PACKBITS
    Orsakar inte dataförlust och passar komprimering av svartvita inskanningar.
   • JPEG (JFIF-format)
    Denna metod används för att komprimera gråskale- och färgbilder, som t.ex. fotografier. Metoden komprimerar bilder avsevärt, men på bekostnad av viss dataförlust. Detta leder till försämrad bildkvalitet (suddighet och förlorad färgmättnad).
   • ZIP
    Orsakar inte dataförlust och fungerar bäst på bilder som innehåller stora enfärgade områden, som t.ex. skärmdumpar och svartvita bilder.
   • LZW
    Orsakar inte dataförlust och fungerar bäst på bilder med vektorgrafik och gråskalebilder.
  3. Bildförbehandlingsinställningar...
   Ange inställningar för bildförbehandling, t.ex. sidorientering och inställningar för automatisk förbehandling. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.  
 6. Klicka på Skanna till <format>.
 7. En dialogruta med statusindikator och tips visas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna fler sidor med nuvarande inställningar eller klicka på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. Ange mappen där du vill spara utdatafilen.

När uppgiften har slutförts kommer utdatafiler med det angivna formatet skapas i mappen du angett. Samtliga dokumentsidor kommer även öppnas i OCR-redigeraren.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.