Radera konfidentiell information från PDF-dokument

Du kan använda PDF-redigeraren för att ta bort konfidentiell information från PDF-dokument innan du publicerar dem. Både text och bilder kan redigeras.

  1. Klicka i verktygsmenyn PDF-verktyg eller klicka på pilen bredvid detta verktyg och välj Redaktionsläge.
  2. Klicka på någon av de sju färgrutorna på verktygsfältet eller på pilen om du vill ändra färg på rektanglarna som kommer täcka redigerad text och välj den färg du vill ha från paletten. För mer färger klickar du på Fler färger....
  3. Välj texten och/eller bilderna du vill ta bort.

Som resultat kommer det valda innehållet tas bort från dokumentet och deras respektive förekomster målas över med färgen du valt.

ABBYY FineReader låter dig också använda Sök-funktionen för att ta bort känsliga data.

  1. Öppna panelen Sök.
  2. Skriv in text att söka efter.
  3. Välj förekomsterna du vill redigera.
  4. Klicka på knappen .

Den valda texten kommer målas över i dokumentet och ersättas med asterisker i objekt som inte visas i dokumentets brödtext (d.v.s. i kommentarer, bokmärken och metadata).

Du kan radera objekt och data som inte förekommer i brödtexten i ditt dokument (d.v.s. kommentarer, annoteringar, bokmärken, bilagor, metadata osv.):

  1. Klicka på pilen bredvid knappen och välj Radera objekt och data....
  2. Välj objekt och data att radera i dialogrutan som öppnas och klicka på Tillämpa.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.