CSV-inställningar

Följande inställningar är tillgängliga:

Textinställningar

  • Ignorera text utanför tabeller
    Sparar endast tabellerna och ignorerar resten.
  • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidavgränsare
    Sparar den ursprungliga sidindelningen.

Avskiljare

Anger det tecken som kommer användas för att separera datakolumnerna i det resulterande CSV-dokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader detekterar kodsidan automatiskt. För att ändra kodsidan väljer du den önskade kodsidan från rullgardinslistan under Kodning.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.