Skapa PDF-dokument från valda sidor

PDF-redigeraren låter dig skapa PDF-dokument från valda sidor.

  1. Välj i panelen Sidor de sidor du vill skapa en PDF från.
  2. Högerklicka på sidorna och klicka på Skapa PDF från valda sidor i snabbmenyn.
  3. Det skapade dokumentet kommer öppnas i ett nytt fönster i PDF-redigeraren.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.