Podporované formáty ukladania

Program ABBYY FineReader dokáže uložiť rozpoznané texty v nasledujúcich formátoch:

 • dokument programu Microsoft Word (*.doc)
 • dokument programu Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • formát Rich Text Format (*.rtf)
 • formát OpenDocument Text (*.odt)
 • dokument programu Adobe Acrobat (*.pdf)
 • dokument HTML (*.htm)
 • dokument vo formáte FB2 (*.fb2)
 • dokument vo formáte ePub (*.epub)
 • prezentácia programu Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • súbor hodnôt oddelených čiarkami programu Microsoft Office Excel (*.csv)
 • textový dokument (*.txt)

Program ABBYY FineReader podporuje kódové stránky systémov Windows, DOS, Mac, ISO a kódovanie Unicode.

 • hárok programu Microsoft Excel (*.xls)
 • zošit programu Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • dokument vo formáte DjVu (*.djvu)

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.