Predstavuje sa program ABBYY FineReader 12

Program ABBYY FineReader je systém optického rozpoznávania znakov (OCR – Optical Character Recognition) na prevod dokumentov vo formáte PDF a obrázkových súborov (vrátane digitálnych fotografií) na upravovateľné formáty.

Výhody programu ABBYY FineReader 12

Rýchle a presné rozpoznávanie

 • Technológia OCR použitá v aplikácii ABBYY FineReader rýchlo a presne rozpozná akýkoľvek dokument a zachová jeho pôvodné formátovanie.
 • Vďaka technológii adaptívneho rozpoznávania dokumentov spoločnosti ABBYY (ADRT®) dokáže program ABBYY FineReader analyzovať a spracovať dokument ako jeden celok, a nie len stranu po strane. Takýto prístup umožní zachovať štruktúru zdrojového dokumentu vrátane formátovania, hypertextových prepojení, e-mailových adries, hlavičiek a piat, nadpisov obrázkov a tabuliek, čísiel strán a poznámok pod čiarou.
 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať a ignorovať chyby tlače a vie rozoznať texty vytlačené takmer v každom type písma.
 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať fotografie textov získané bežným fotoaparátom alebo mobilným telefónom. Ďalšie predspracovanie snímky môže výrazne zlepšiť kvalitu vašich fotografií, čo má za následok presnejšie OCR.
 • Kvôli zrýchleniu spracovania program ABBYY FineReader efektívne využíva viacjadrové procesory a ponúka špeciálny čiernobiely režim spracovania dokumentov, u ktorých nepotrebujete zachovať farby.

Podporuje väčšinu svetových jazykov*

 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať texty v ktoromkoľvek zo 190 jazykov, ktoré podporuje, alebo v kombinácii týchto jazykov. Medzi podporované jazyky patrí arabčina, vietnamčina, kórejčina, čínština, japončina, thajčina, a hebrejčina. Program ABBYY FineReader dokáže automaticky detegovať jazyk dokumentu.

Schopnosť kontrolovať výsledky OCR

 • ABBYY FineReader má vstavaný textový editor, ktorý vám umožní porovnať rozpoznané texty na základe snímok ich originálov a vykonať akékoľvek potrebné zmeny.
 • Ak nie ste s výsledkami automatického spracovania spokojný, môžete ručne určiť oblasti snímky na zachytenie a naučiť program rozpoznávať menej rozšírené alebo nezvyčajné písma.

Intuitívne rozhranie používateľa

 • Program obsahuje množstvo predkonfigurovaných automatizovaných úloh vhodných pre najčastejšie postupy OCR a umožňujúcich konverziu skenov, súborov PDF a súborov so snímkami na upraviteľné dokumenty kliknutím jedného tlačidla. Integrácia do aplikácií programového balíka Microsoft Office a Prieskumníka Windows znamená, že môžete rozpoznávať dokumenty priamo z programov Microsoft Outlook, Microsoft Word a Microsoft Excel, alebo kliknutím pravým tlačidlom na súbor vo vašom počítači.
 • Program podporuje bežné klávesové skratky systému Windows a posúvania prstu po dotykovej obrazovke, napr. na posúvanie snímok alebo na ich zväčšenie alebo zmenšenie.

Rýchle citácie

 • Rozpoznané fragmenty môžete ľahko skopírovať a vložiť do iných aplikácií. Snímky strany sa otvárajú okamžite a budú k dispozícii na prezeranie, výber a kopírovanie pred rozpoznaním celého dokumentu.

Rozpoznávanie digitálnych fotografií

 • Dokument si môžete odfotografovať digitálnym fotoaparátom a program ABBYY FineReader 12 rozpozná text rovnako, ako by to bol bežný sken.

Archivácia PDF

 • Program ABBYY FineReader dokáže prekonvertovať papierové dokumenty alebo skenované dokumenty PDF do prehľadávateľných súborov PDF a PDF/A.
 • Kompresia MRC sa môže použiť na zmenšenie veľkosti súborov PDF bez zhoršenia ich vizuálnej kvality.

Podporuje viaceré formáty ukladania a služby cloudového úložiska

 • Program ABBYY FineReader 12 môže uložiť rozpoznané texty vo formátoch Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint), prehľadávateľných súborov PDF/A a PDF na dlhodobé uchovávanie, alebo do populárnych formátov elektronických kníh.
 • Výsledky si môžete uložiť buď lokálne alebo použitím služieb cloudových úložísk (Google Drive, Dropbox a SkyDrive) a pristupovať k nim z ktoréhokoľvek miesta na svete. Program ABBYY FineReader 12 tiež dokáže exportovať dokumenty priamo do aplikácie Microsoft SharePoint Online a Microsoft Office 365.

Obsahuje aj dve bonusové aplikácie — ABBYY Business Card Reader a ABBYY Screenshot Reader

 • Program ABBYY Business Card Reader (je k dispozícii iba s programom ABBYY FineReader 12 Corporate) je užitočný nástroj, ktorý zachytáva údaje z vizitiek a ukladá ich priamo do Microsoft ® Outlook®, Salesforce a do iného softvéru na správu kontaktov.
 • ABBYY Screenshot Reader je aplikáciou s jednoduchým ovládaním, ktorá vytvorí snímky celých okien alebo vybratých oblastí a rozpozná text, ktorý obsahujú.

Bezplatná technická podpora pre registrovaných používateľov

* Množina podporovaných jazykov sa môže líšiť v rôznych verziách produktu.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.