Zapisywanie edytowalnych dokumentów

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie danych z rozpoznanych obrazów w formatach edytowalnych. Wybierając format, należy wziąć pod uwagę planowany sposób używania dokumentu.

Zapisywanie dokumentów w formacie DOCX/ODT/RTF

Aby zapisać tekst w formacie DOCX, DOC, RTF lub ODT:

 • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz odpowiedni format. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać odpowiedni format.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, kliknij kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę RTF/DOCX/ODT.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Dokładna kopia

Wybór tej opcji pozwala na utworzenie dokumentu z zachowaniem oryginalnego formatowania. Ta opcja jest zalecana w przypadku dokumentów o skomplikowanych układach, takich jak broszury reklamowe. Wybór tej opcji spowoduje jednak pewne ograniczenie wprowadzania zmian w tekście i formatowaniu dokumentu wyjściowego.

 1. Kopia do edycji

Tworzy dokument, który będzie zbliżony do oryginału pod kątem formatowania i przepływu tekstu, a do tego umożliwia łatwą edycję.

 1. Tekst sformatowany

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie czcionek, rozmiarów czcionek i akapitów, ale nie zapewnia zachowania dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów między wierszami. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane. Zaznaczenie opcji Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście umożliwia zachowanie styli czcionki.

Domyślny rozmiar papieru

Z listy rozwijanej Domyślny format papieru można wybrać format papieru, który zostanie użyty przy zapisywaniu dokumentu w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj odstępy między liniami i myślniki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie żywych pagin (nagłówków i stopek) w dokumencie wyjściowym.

 • Zachowaj podziały stron

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu strony.

 • Zachowaj numery wierszy

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego numerowania wierszy (jeśli miał je dokument źródłowy). Numery wierszy zostaną zapisane w osobnym polu, które pozostanie niezmienione podczas edycji tekstu.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Dokładna kopia lub Kopia do edycji.

 • Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków, stopek oraz podziałów stron w dokumencie wyjściowym.

 • Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie stylów tekstu przy zapisywaniu w trybie Zwykły tekst.

 • Zachowaj kolor tekstu i tła

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego koloru liter.

Uwaga: Jeśli wykrywanie elementów strukturalnych (nagłówków, stopek, przypisów, spisów treści i list numerowanych) zostało wyłączone, elementy te zostaną zapisane jako treść tekstowa. Ustawienia te znajdują się w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…) na karcie Rozpoznane.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, w grupie Ustawienia obrazów wybierz odpowiednią opcję.

Podpowiedź:

 • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Zaawansowane

Wybierz opcję Zaznacz niepewne znaki, jeśli chcesz edytować rozpoznany tekst w programie Microsoft Word, a nie w oknie Tekst programu ABBYY FineReader. Jeśli opcja ta jest włączona, wszystkie niepewne znaki zostaną podświetlone w dokumencie programu Microsoft Word.

Podpowiedź: można zmienić kolor niepewnych znaków w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…) na karcie Widok.

Zapisywanie w formacie PPTX

Aby zapisać tekst w formacie PPTX:

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Prezentacja Microsoft PowerPoint. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie PPTX. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij polecenie Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę PPTX.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy.

 • Zawiń tekst

Rozpoznany tekst zostanie całkowicie dopasowany do bloku tekstowego slajdu.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, w grupie Jakość obrazu wybierz odpowiednią opcję.

Podpowiedź:

 • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Zapisywanie w formacie TXT

Aby zapisać tekst w formacie TXT:

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Dokument Tekstowy. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie TXT. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę TXT.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Tekst sformatowany

Zostaną zachowane akapity, ale nie zostaną zachowane odstępy między wierszami ani dokładne położenie obiektów. Ponadto wcięcia akapitów i tabele zostaną odtworzone przy użyciu białych znaków. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej do lewej będą wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, cały tekst będzie zapisany jako jeden wiersz.

 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu stron.

 • Użyj pustej linii jako separatora akapitu

Wybór tej opcji pozwala na oddzielenie akapitów pustymi wierszami.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Kodowanie

ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodowania. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w obszarze Kodowanie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.